ศ. สุจริต บุณยรัตพันธุ์ ภักดี - โปรตีนหนามในยาฉีด ทำร้ายร่างกายอย่างไร?

https://rookon.com/read-blog/86

ศ. สุจริต บุณยรัตพันธุ์ ภักดี - โปรตีนหนามในยาฉีด ทำร้ายร่างกายอย่างไร?
rookon.com

ศ. สุจริต บุณยรัตพันธุ์ ภักดี - โปรตีนหนามในยาฉีด ทำร้ายร่างกายอย่างไร?

ศ. สุจริต บุณยรัตพันธุ์ ภักดี - โปรตีนหนามในยาฉีด ทำร้ายร่างกายอย่างไร?

ศ. สุจริต ภักดี บุณยรัตพันธุ์ - คนที่ไม่ฉีดกำลังเสียชีวิตจากโควิดจริงหรือ?
https://rookon.com/read-blog/98

ศ. สุจริต ภักดี  บุณยรัตพันธุ์ - คนที่ไม่ฉีดกำลังเสียชีวิตจากโควิดจริงหรือ?
rookon.com

ศ. สุจริต ภักดี บุณยรัตพันธุ์ - คนที่ไม่ฉีดกำลังเสียชีวิตจากโควิดจริงหรือ?

ศ. สุจริต ภักดี บุณยรัตพันธุ์ - คนที่ไม่ฉีดกำลังเสียชีวิตจากโควิดจริงหรือ?

https://rookon.com/read-blog/18

ศาสตราจารย์ นพ. สุจริต ภักดี | วัคซีนในเด็ก
rookon.com

ศาสตราจารย์ นพ. สุจริต ภักดี | วัคซีนในเด็ก

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi | Vaccination in Kids

https://rookon.com/read-blog/13

บทสนทนาระหว่าง ศ. สุจริต ภักดี และ อ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
rookon.com

บทสนทนาระหว่าง ศ. สุจริต ภักดี และ อ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ข้อมูลสำคัญระหว่าง อาจารย์ แพทย์ เกี่ยวกับเรื่อง mRNA วัคซีน