ศ. สุจริต ภักดี บุณยรัตพันธุ์ - คนที่ไม่ฉีดกำลังเสียชีวิตจากโควิดจริงหรือ?

ศ. สุจริต ภักดี บุณยรัตพันธุ์ - คนที่ไม่ฉีดกำลังเสียชีวิตจากโควิดจริงหรือ?

ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความจริงเกี่ยวกับโควิดและวัคซีนได้ที่ไลน์ ออฟิเชียล


" อดิเทพ จาวลาห์ ทอล์ค " 

 


ดาวน์โหลดคลิปนี้ลง คอมพิวเตอร์ : https://www.transferxl.com/download/04jSvBf9z52pzv

ความคิดเห็น