ยุโรปประสบปัญหาการเสียชีวิตส่วนเกิน 300,000 รายในปี 2565

PfizerGate: ข้อมูลอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรปพิสูจน์ว่ามีคนหลายพันคนเสียชีวิตทุกสัปดาห์เนื่องจากการฉีดว??

ก่อนเริ่ม ผมอยากบอกกับท่านว่า ผมเข้าใจและตระหนักถึงความกังวลของท่านที่ฉีดไปแล้วนะครับ ผมเองก็พยายามหาทางออกให้ปัญหาเรื่องนี้ และ ผมมีข่าวดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยซึ่งก็คือ แพทย์ที่ผมร่วมงานด้วยสามารถล้างยาฉีดโควิดนี้ให้กับท่านที่ฉีดไปแล้วครับ รายละเอียดโปรดผมลงไว้ท้ายหน้านี้ครับ


ตัวเลขการเสียชีวิตที่เผยแพร่โดย 27 ประเทศทั่วยุโรปเปิดเผยว่า ทวีปนี้ประสบกับการเสียชีวิตเกินเกือบ 300,000 รายจนถึงปีนี้ ทำให้ปี 2022 เป็นปีที่ทำลายสถิติในแง่ของการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

 

ทุกกลุ่มอายุ รวมถึงเด็ก ประสบกับการเสียชีวิตในสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2022 มากกว่าในสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่มีการกล่าวหาว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวนมาก

ที่มาของข้อมูล : https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

 

แต่ถ้าเราลบการเสียชีวิตจากโควิด-19 ระลอกแรกในปี 2020 ออกจากสมการ และดูที่การเสียชีวิตที่มากเกินไปหลังจากสัปดาห์ที่ 20 เราพบว่าขนาดการเสียชีวิตที่แท้จริงในปี 2022 นั้นแย่กว่านั้น

 

 

ที่มาของข้อมูล : https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

 

นั่นเป็นเพราะยุโรปบันทึกการเสียชีวิตเกิน 74,684 ระหว่างสัปดาห์ที่ 20 ถึงสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2020 แต่บันทึกการเสียชีวิตเกิน 161,403 ครั้งระหว่างสัปดาห์ที่ 20 ถึงสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2022 ซึ่งเท่ากับการตายเกินจำนวนที่เพิ่มขึ้น 116% ในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2020 

ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเผยแพร่โดย European Mortality Monitoring Project ที่รู้จักกันในชื่อ EuroMOMO และไม่นับรวมผู้เสียชีวิตในยูเครน หมายความว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ได้เกิดจากสงครามที่กำลังดำเนินอยู่

จากข้อมูลที่เผยแพร่ การเสียชีวิตของเด็กอายุ 0-14 ปีลดลงต่ำกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ในปี 2563 โดยยุโรปบันทึกการเสียชีวิตน้อยกว่าที่คาดไว้ 172 รายในสัปดาห์ที่ 44

แต่ในปี 2020 นั้นกลับเป็นคนละเรื่อง โดยยุโรปมีสถิติการเสียชีวิตเกินจำนวน 929 รายในเด็กอายุ 0-14 ปี ภายในสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2022

 

ที่มาของข้อมูล : https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

 

การเสียชีวิตเกินในกลุ่มอายุ 15-44 ปีมีจำนวนทั้งสิ้น 3,090 รายในสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2020 แต่มีผู้เสียชีวิตเกินจำนวน 1,717 รายในปี 2022 โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเกิน 4,807 รายในกลุ่มอายุในสัปดาห์ที่ 44

 

 

ที่มาของข้อมูล : https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

 

การเสียชีวิตเกินนั้นมีความคล้ายคลึงกันมากในกลุ่มคนอายุ 45-64 ปี อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตเกินจริงมีมากกว่า 326 รายที่บันทึกไว้ในสัปดาห์ที่ 44 ในปี 2020

 

 ที่มาของข้อมูล : https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps 

 

แต่หากเราลบระลอกแรกของการเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ถูกกล่าวหาอีกครั้ง เราจะพบว่าปีนี้มีเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเกิน 6,854 รายระหว่างสัปดาห์ที่ 20 ถึงสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2022 ในกลุ่มอายุ 45-64 ปี แต่เสียชีวิตเกิน 9,836 รายในกลุ่มอายุในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้น 44%

 

 ที่มาของข้อมูล : https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps 

 

มีผู้เสียชีวิตเกินจำนวนเกือบ 3,000 รายในกลุ่มอายุ 65-74 ปีในปี 2565 มากกว่าในสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2563

 

 

 

แต่ลองดูว่าความแตกต่างอย่างมากของจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากเกินไปนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราเพิกเฉยต่อระลอกแรกของการตายจากโควิด-19 ที่ถูกกล่าวหาอีกครั้ง –

 

 

ระหว่างสัปดาห์ที่ 20 ถึงสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2022 ยุโรปบันทึกการเสียชีวิตเกินจำนวน 18,798 รายในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 65-74 ปี ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 ยุโรปมีผู้เสียชีวิตเกินจำนวน 9,623 ราย ซึ่งเท่ากับการเพิ่มขึ้น 95% ในปี 2565

เป็นเรื่องที่คล้ายกันเมื่อเราดูคนอายุ 75-84 ปี

มีผู้เสียชีวิตเกินจำนวนเกือบ 2,000 รายในกลุ่มอายุในปี 2565 มากกว่าในสัปดาห์ที่ 44 ในปี 2563

 

 

แต่เมื่อเราไม่สนใจคลื่นลูกแรกของการเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ถูกกล่าวหา ช่องว่างนั้นจะเพิ่มเป็นมากกว่า 24,000 –

 

 

มีผู้เสียชีวิตเกิน 22,151 รายในกลุ่มคนอายุ 75-84 ระหว่างสัปดาห์ที่ 20 ถึงสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2020 แต่จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 46,181 รายในปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้น 109%

ในที่สุดเราก็เห็นรูปแบบเดียวกันในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป 

 

 

มีผู้เสียชีวิตเกินจำนวนมากกว่า 6,000 รายในผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไปภายในสัปดาห์ที่ 44 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่ความแตกต่างนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 45,833 รายเมื่อเราไม่สนใจการเสียชีวิตระลอกแรกของโควิด-19

 

 

มีผู้เสียชีวิตเกิน 33,749 รายในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไปทั่วยุโรประหว่างสัปดาห์ที่ 20 ถึงสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2020 แต่จำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 79,582 รายในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้น 136%

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดเกี่ยวกับปี 2565 คือปีดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตเกินจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ต่อสัปดาห์ทั่วยุโรป ในขณะที่การเพิ่มขึ้นในปี 2563 สามารถอธิบายได้จากคลื่นของการเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ถูกกล่าวหา 

 

 

สิ่งนี้ทำให้เรามีคำถามว่าทำไมคนจำนวนมากถึงตายในปีนี้

เราสามารถหาเงื่อนงำที่ชี้ไปสู่คำตอบได้โดยการวิเคราะห์การเสียชีวิตของเด็กๆ

 

 

ตามตัวเลขที่จัดทำโดย 27 ประเทศทั่วยุโรป มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าที่คาดไว้ในกลุ่มเด็ก 270 คนภายในสัปดาห์ที่ 21 ของปี 2021 แต่แล้วการเสียชีวิตก็เริ่มเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ในกลุ่มอายุนี้

และสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันโดยตรงกับ European Medicines Agency ที่ขยายการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินของการฉีด Pfizer Covid-19 แก่เด็กอายุ 12 ถึง 15 ปี

 

ที่มาของข้อมูล : https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu 

 

หลังจากขยายการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินแก่เด็ก การเสียชีวิตเกินจำนวนในเด็กอายุ 0-14 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 848 รายภายในสิ้นปี 2564

 

 

แต่ถ้าคุณดูแผนภูมิด้านบน คุณจะเห็นการลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 48 ในแง่ของจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากเกินไป ก่อนที่จะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งใน 1 ถึง 2 สัปดาห์ต่อมา

มันเกิดขึ้นพร้อมกันโดยตรงกับ European Medicines Agency (EMA) ที่ขยายการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินของการฉีด Pfizer Covid-19 แก่เด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี

 

 

ที่มาของข้อมูล : https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11 

 

นี่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือไม่? ดูเหมือนจะดีเกินไปที่จะเป็นจริงถ้าเป็นเช่นนั้น

ข้อแตกต่างหลักประการเดียวระหว่างปี 2565 และ 2563 คือผู้คนหลายล้านคนได้รับการฉีดยีนบำบัดทดลองหลายครั้ง สิ่งนี้ทำให้การฉีด Covid-19 เป็นตัวส่วนร่วม

ดังนั้นจึงค่อนข้างยุติธรรมที่จะสรุปว่าเหตุผลที่ปี 2022 เป็นปีที่ทำลายสถิติการเสียชีวิตทั่วยุโรป เป็นเพราะการฉีดเชื้อโควิด-19 กำลังคร่าชีวิตผู้คน


Source: The Expose : https://expose-news.com/2022/11/15/eu-data-prove-thousands-dying-covid-vaccine/ 

ยาล้างยาฉีดโควิด : 

ความคิดเห็น