เอกสารจาก Pfizer ยอมรับวา วัคซีนก่อให้เกิดโรค 1,291 โรค และมีผู้เสียชีวิต 1,223 คนภายใน 90 แรกของการฉีด

เอกสารจาก Pfizer ยอมรับวา วัคซีนก่อให้เกิดโรค 1,291 โรค และมีผู้เสียชีวิต 1,223 คนภายใน 90 แรกของการฉีด

เอกสารต้นฉบับของไฟเซอร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และ การเสียชีวิต

https://rookon.com/post/2653

 

ความคิดเห็น
Phannaphatch Suriyawoang 33 สัปดาห์

มีบางคนที่เราเคยคุยด้วย เขาบอกว่าถ้าจะตายจากการฉีดวัคซีนก็ยอมตาย เรางี้อึ้ง

 
 
Phannaphatch Suriyawoang 33 สัปดาห์

ขอบคุณที่นำข้อมูลที่คนควรรู้แต่ถูกปกปิดไว้มาเปิดเผยค่ะ

 
 
Phannaphatch Suriyawoang 33 สัปดาห์

คนที่ยังไม่ตื่นก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดี