ขอใช้สิทธิประเมินนโยบายการฉีดยาทดลองในมนุษย์ ตามมาตรา 11

ขอใช้สิทธิประเมินนโยบายการฉีดยาทดลองในมนุษย์ ตามมาตรา 11

ชมคลิปเต็ม โปรดเลื่อนลงไปที่ท้ายหน้าครับ  

คลิป นพ. อรรถพล  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 


คลิป ดร.ณฐพบธรรม พบธรรมเจริญใจ  (อาจารย์ วูดดี่)


คลิปคุณ อดิเทพ จาวลาห์ 


คลิปเต็ม

ความคิดเห็น
TWONGREAT JITTAPUTTA 3 สัปดาห์

ขอบคุณค่ะ