งานวิจัยใหม่เผยว่า ความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉ๊ดวซมีถึง 133เท่า
https://www.israelnationalnews.com/news/321238