เมื่อหลายเดือนก่อน คุณอดิเทพ เคยคุยกับอาจารย์ชาวต่างชาติคนหนึ่ง
เรื่่องระบบภูมิป้องกัน การฉีดวัคซีน จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคลั่ง 2 ใน 3 ของคนที่ฉีดวัคซีนจะตาย เป็นโรคที่รักษายาก เมื่อไม่กี่วันมานี้สื่อกระแสหลัก ได้ให้ข่าวว่าการติดโควิท จะทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันแปรปวน โรคภูมิคุ้มกันคลั่งกับโรคภูมิคุ้นกันแปรปวน น่านะเป็นโรคเดียวกัน มันอันตรายมาก