สัญญาณหายนะเริ่่มเกิดขึ้นแล้ว เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มตก ประเทศในยุโรปเริ่มเกิดความอดอยาก ขาดแคลนอาหาร การเคลื่่ยนย้ายทรัพย์สินของกลุ่มทุน elite เป็นสัญญาณว่าหายนะกำลังจะมา ไม่รู้ว่าจะเร็วหรือช้า เตียมตัวให้ดีนะครับ