น้องคนหนึ่่งพูดว่า การฉีดวัคซีน เร่งด่วน เป็นการให้กำลังใจเทียม มีกำลังในในการต่อสู้ แต่เป็นกำลังใจปลอม ถ้าความจริงเรื่องวัคซีน ถูกเปิดเผย พวกคนที่ถูกฉีดวัคซีน จะหมดกำลังใจ ในการต่อสู้ จิตตก ป่วยหนัก แต่ถ้าเราไม่พูดความจริง เราเองก็จะตายไปด้วย พวกคนที่ฉีดวัคซีน คือคนที่เสียสระชีวิตตนเอง มันจำเป็นจะทำอย่างไรได้