25 สัปดาห์ - แปลภาษา

คำแถลงเปิด 'ศาลประชามติ' โดยทนาย Reiner Fuellmich (ตอนที่ 3)