จดหมายแสดงเจตจำนงค์ไม่รับวัคซีน (General use).pdf
พิมพ์ไปใช้ได้เลยครับ

จดหมายแสดงเจตจำนงค์ไม่รับวซ(General use).pdf

ATK คือการลงโทษเด็ก เพราะไม่ฉีดยาทดลอง

เกี่ยวกับ

ผู้ปกครองที่ต้องการ รับข้อมูลเท็จจริง รวมตัว เพื่อปกป้อง ลูกหลานจาก การถูกรังแกด้วย ATK และ ยาฉีดที่ไม่ใช่วัคซีน โดยรัฐบาลและโรงเรียน