ขอบคุณ

เกี่ยวกับ

สัญญาณในปัจจุบัน มุ่งสู่สถานการณ์ ของสงครามโลกครั้งที่ 3 มุ่งสู่ความวุ่นวาย กลียุค และความตาย ทางออกไม่ใช้การสะสมอาหาร การสะสมทรัพย์สมบัติเงินทอง ทรัพย์สมบัติที่ปลอดภัยไม่มีอะไรสักอย่าง ทางออกทางเดียวคือ ผู้กล้า ผู้ที่มีสติปัญญา ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ต้องอยู่รวมกันร่วมรบร่วมต่อสู้ เพื่อประเทศชาติและเพื่อโลก