รัฐบาลสหราชอาณาจักรเฉลยแผนเทคโนโลยีแฝงในวัคซีนโควิด-19

0

รัฐบาลสหราชอาณาจักรปล่อยเอกสารเพื่อวางรากฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านกลาโหมที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเสริมสมรรถภาพมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี Human Augmentation เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2021 ในเว็บไซต์

รายละเอียด

ศูนย์พัฒนา แนวคิด และหลักคำสอน The Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) ได้ทำงานร่วมกับ German Bundeswehr สำนักงานเพื่อการวางแผนการป้องกันประเทศของเยอรมันเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบในอนาคตของการเสริมสมรรถภาพมนุษย์ (HA) ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านกลาโหมที่มีรายละเอียดมากขึ้น

โครงการนี้กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรได้ร่วมทำการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร ของประเทศเยอรมนี สวีเดน และฟินแลนด์ เพื่อทำการศึกษาว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น พันธุวิศวกรรม ชีวสารสนเทศ และความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อระหว่างสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์จะส่งผลต่ออนาคตของสังคม ความมั่นคง และการป้องกันได้อย่างไร

ในอนาคต Human Augmentation จะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเพราะเป็นตัวเชื่อมระหว่างทักษะเฉพาะของมนุษย์และเครื่องจักร ผู้ชนะของสงครามในอนาคตจะไม่ใช่ผู้ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุด แต่เป็นผู้ที่สามารถผสานรวมทักษะเฉพาะของทั้งมนุษย์และเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

SOURCE: Ministry of Defence (UK) Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm https://www.gov.uk/government/publications/human-augmentation-the-dawn-of-a-new-paradigm

0 0 votes
รีวิว Rookon (รู้ก่อน)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments