ข้อมูล หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้ อัฟเดททุกรอบตามเวลา:

  • เปิดรอบเช้า 10:02 น
  • ปิดรอบเที่ยง 12:32 น
  • เปิดรอบบ่าย 14:32 น
  • ปิดรอบเย็น 16:47 น

(ผลออกช้า 2 นาที เนื่องจากแอดมินรอข้อมูลจาก ตลาด) ส่วนผล หวยหุ้น 10 คู่ ประกาศครบทุกคู่ไม่เกิน 30 นาที

โปรดให้กำลังใจทีมงาน ขอ 5 ดาวด้านบนด้วยครับ ขอบคุณครับ

คลิกปุ่ม Refresh เพื่ออัฟเดทล่าสุด

 

วันที่: 18 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 109 44
ปิดเที่ยง 550 15
เปิดบ่าย 809 56
ปิดเย็น 298 67

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 09 44
2 72 07
3 47 82
4 79 14
5 23 58
6 71 94
7 01 64
8 48 17
9 62 03
10 86 79
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 09 56
2 94 71
3 34 31
4 33 32
5 46 19
6 70 95
7 89 76
8 31 34
9 51 14
10 50 15
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 09 56
2 45 20
3 83 82
4 77 88
5 42 23
6 82 83
7 38 27
8 78 87
9 64 01
10 94 71
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 82 83
2 17 48
3 81 84
4 40 25
5 09 56
6 91 74
7 87 78
8 42 23
9 58 07
10 98 67

วันที่: 17 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 104 75
ปิดเที่ยง 880 01
เปิดบ่าย 804 25
ปิดเย็น 765 14

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 04 75
2 18 61
3 78 01
4 91 88
5 46 33
6 75 04
7 87 08
8 27 52
9 48 69
10 64 85
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 19 40
2 11 32
3 68 89
4 07 28
5 15 36
6 79 00
7 71 92
8 99 20
9 95 16
10 80 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 04 25
2 65 86
3 75 96
4 01 22
5 17 38
6 44 65
7 80 01
8 37 58
9 16 37
10 74 95
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 84 65
2 44 35
3 17 62
4 16 63
5 04 75
6 69 10
7 35 44
8 18 61
9 98 81
10 65 14

วันที่: 16 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 270 39
ปิดเที่ยง 022 91
เปิดบ่าย 733 02
ปิดเย็น 279 48

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 70 39
2 04 73
3 67 36
4 68 37
5 38 07
6 38 07
7 26 95
8 46 15
9 61 30
10 14 83
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 25 94
2 60 29
3 91 60
4 00 69
5 35 04
6 00 69
7 69 38
8 78 47
9 36 05
10 22 91
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 33 02
2 00 69
3 31 00
4 84 53
5 05 74
6 99 68
7 41 10
8 75 44
9 53 22
10 82 51
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 70 39
2 73 42
3 66 35
4 53 22
5 23 92
6 33 02
7 53 22
8 61 30
9 78 47
10 79 48

วันที่: 15 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 435 29
ปิดเที่ยง 012 94
เปิดบ่าย 105 01
ปิดเย็น 231 75

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 35 29
2 11 05
3 96 10
4 73 67
5 65 59
6 33 27
7 70 64
8 63 57
9 89 83
10 80 74
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 32 74
2 94 12
3 50 56
4 62 44
5 35 71
6 17 89
7 78 28
8 77 29
9 56 50
10 12 94
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 05 01
2 85 21
3 82 24
4 76 30
5 83 23
6 20 86
7 89 17
8 16 90
9 84 22
10 05 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 97 09
2 52 54
3 78 28
4 35 71
5 26 80
6 11 95
7 20 86
8 51 55
9 12 94
10 31 75

วันที่: 14 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 222 66
ปิดเที่ยง 676 20
เปิดบ่าย 623 33
ปิดเย็น 306 50

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 22 66
2 55 99
3 03 47
4 73 17
5 23 67
6 31 75
7 30 74
8 34 78
9 82 26
10 50 94
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 66 10
2 94 38
3 71 15
4 24 32
5 72 16
6 31 75
7 89 33
8 34 22
9 83 73
10 76 20
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 23 33
2 49 07
3 80 76
4 74 82
5 42 14
6 42 14
7 87 69
8 49 07
9 78 78
10 24 32
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 23 33
2 36 20
3 92 64
4 11 45
5 52 04
6 73 83
7 52 04
8 12 44
9 04
10 06 50

วันที่: 11 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 376 49
ปิดเที่ยง 347 20
เปิดบ่าย 073 46
ปิดเย็น 656 29

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 76 49
2 69 42
3 75 48
4 31 04
5 71 44
6 78 51
7 32 05
8 04 77
9 20 93
10 20 93
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 73 46
2 08 81
3 05 78
4 20 93
5 41 14
6 10 83
7 25 98
8 58 31
9 44 17
10 47 20
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 73 46
2 82 55
3 29 02
4 96 69
5 16 89
6 11 84
7 70 43
8 71 44
9 00 73
10 33 06
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 65 38
2 26 99
3 51 24
4 25 98
5 40 13
6 95 68
7 63 36
8 59 32
9 47 20
10 56 29

วันที่: 10 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 285 55
ปิดเที่ยง 851 24
เปิดบ่าย 662 35
ปิดเย็น 527 00

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 85 55
2 12 85
3 61 34
4 47 20
5 39 12
6 86 59
7 31 04
8 74 47
9 03 76
10 20 93
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 11 84
2 78 51
3 10 83
4 83 56
5 20 93
6 40 13
7 92 65
8 95 68
9 78 51
10 51 24
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 62 35
2 66 61
3 58 69
4 85 42
5 01 26
6 07 20
7 46 19
8 97 30
9 65 62
10 76 51
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 60 33
2 00 73
3 70 43
4 15 88
5 23 96
6 20 93
7 98 71
8 18 09
9 61 34
10 27 00

วันที่: 9 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 043 55
ปิดเที่ยง 340 52
เปิดบ่าย 434 46
ปิดเย็น 627 39

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 43 55
2 62 74
3 80 92
4 39 51
5 67 79
6 75 87
7 04 16
8 69 81
9 12 24
10 50 62
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 86 98
2 55 67
3 39 51
4 51 63
5 05 17
6 05 17
7 10 22
8 91 03
9 34 46
10 40 52
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 34 46
2 44 56
3 81 93
4 80 92
5 43 55
6 63 75
7 71 83
8 81 93
9 87 99
10 57 69
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 29 41
2 74 86
3 68 80
4 81 93
5 62 74
6 74 86
7 65 77
8 24 36
9 84 96
10 27 39

วันที่: 8 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 826 67
ปิดเที่ยง 114 45
เปิดบ่าย 204 55
ปิดเย็น 288 29

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 26 67
2 19 60
3 43 84
4 81 22
5 85 26
6 03 56
7 88 71
8 95 64
9 87 72
10 90 69
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 95 64
2 77 82
3 05 54
4 10 49
5 66 93
6 58 01
7 92 67
8 84 75
9 36 23
10 14 45
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 04 55
2 48 89
3 51 92
4 52 93
5 81 22
6 56 97
7 48 89
8 44 85
9 31 72
10 00 41
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 18 59
2 34 25
3 17 42
4 63 04
5 05 54
6 51 08
7 95 36
8 22 37
9 25 66
10 88 29

วันที่: 7 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 290 37
ปิดเที่ยง 128 75
เปิดบ่าย 965 12
ปิดเย็น 259 06

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 90 37
2 14 61
3 13 60
4 30 77
5 06 53
6 81 28
7 63 10
8 72 19
9 10 57
10 13 60
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 19 66
2 81 28
3 05 52
4 02 49
5 64 11
6 67 14
7 31 78
8 00 47
9 86 33
10 28 75
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 65 12
2 41 88
3 44 91
4 52 99
5 74 21
6 87 34
7 72 19
8 26 73
9 10 57
10 88 35
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 58 05
2 09 56
3 87 34
4 97 44
5 25 72
6 68 15
7 05 52
8 31 78
9 47 94
10 59 06

วันที่: 4 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 486 69
ปิดเที่ยง 922 67
เปิดบ่าย 961 06
ปิดเย็น 153 02

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 86 69
2 51 04
3 10 45
4 04 51
5 05 50
6 32 23
7 40 15
8 67 88
9 28 27
10 11 34
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 77 22
2 51 96
3 75 20
4 39 84
5 81 26
6 48 93
7 30 75
8 99 44
9 46 91
10 22 67
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 61 06
2 12 43
3 99 56
4 16 39
5 94 61
6 53 02
7 43 12
8 80 75
9 16 39
10 67 88
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 76 79
2 97 58
3 49 06
4 27 28
5 19 36
6 39 16
7 79 76
8 41 14
9 44 11
10 53 02

วันที่: 2 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 502 43
ปิดเที่ยง 549 10
เปิดบ่าย 571 88
ปิดเย็น 755 04

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 02 43
2 39 80
3 38 79
4 29 70
5 66 07
6 88 29
7 49 90
8 02 43
9 58 99
10 34 75
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 22
2 29 70
3 57 98
4 28 69
5 90 69
6 19 40
7 32 27
8 23 36
9 22 37
10 49 10
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 71 88
2 03 56
3 20 39
4 06 53
5 82 77
6 00 59
7 82 77
8 43 16
9 69 90
10 60 99
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 35 24
2 66 93
3 92 67
4 53 06
5 73 86
6 91 68
7 50 09
8 55 04
9 52 07
10 55 04

วันที่: 1 มิถุนายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 168 09
ปิดเที่ยง 485 26
เปิดบ่าย 677 18
ปิดเย็น 859 00

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 68 09
2 55 96
3 74 15
4 82 23
5 80 21
6 11 52
7 56 97
8 38 79
9 95 36
10 35 76
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 71 12
2 10 51
3 88 29
4 84 25
5 45 86
6 35 76
7 85 26
8 30 71
9 55 96
10 85 26
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 77 18
2 26 67
3 35 76
4 41 82
5 74 15
6 77 18
7 98 39
8 18 59
9 69 10
10 85 26
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 82 23
2 96 37
3 77 18
4 71 12
5 70 11
6 54 95
7 74 15
8 89 30
9 60 01
10 59 00

วันที่: 31 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 486 88
ปิดเที่ยง 993 95
เปิดบ่าย 915 17
ปิดเย็น 359 61

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 86 88
2 28 30
3 97 99
4 51 53
5 48 50
6 84 14
7 41 57
8 43 55
9 17 81
10 69 29
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 15 17
2 46 48
3 73 75
4 73 75
5 84 56
6 65 67
7 55 57
8 84 86
9 25 27
10 93 95
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 15 17
2 54 56
3 86 88
4 16 18
5 80 82
6 46 48
7 95 97
8 19 21
9 90 92
10 67 69
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 89 91
2 15 17
3 06 08
4 10 12
5 81 83
6 55 57
7 56 58
8 57 59
9 85 87
10 59 61

วันที่: 28 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 230 34
ปิดเที่ยง 921 25
เปิดบ่าย 092 96
ปิดเย็น 198 98

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 30 34
2 16 20
3 72 76
4 68 72
5 92 96
6 19 23
7 29 33
8 66 70
9 34 38
10 15 19
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 67 71
2 78 52
3 05 09
4 57 61
5 52 56
6 53 57
7 01 05
8 81 85
9 88 92
10 21 25
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 92 96
2 87 91
3 74 78
4 18 22
5 39 43
6 46 50
7 69 73
8 02 06
9 41 45
10 68 72
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 57 39
2 45 51
3 27 69
4 49 47
5 23 73
6 99 03
7 68 72
8 96 00
9 30 34
10 98 98

วันที่: 27 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 369 11
ปิดเที่ยง 024 66
เปิดบ่าย 100 42
ปิดเย็น 296 38

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 69 11
2 58 00
3 39 81
4 77 19
5 16 58
6 40 82
7 83 25
8 94 36
9 54 96
10 68 10
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 19 61
2 24 66
3 72 14
4 92 34
5 13 55
6 00 42
7 96 38
8 72 14
9 72 14
10 24 66
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 42
2 49 91
3 94 36
4 47 89
5 86 28
6 39 81
7 37 79
8 30 72
9 84 26
10 87 29
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 27 69
2 38 80
3 69 11
4 44 86
5 58 00
6 69 11
7 70 12
8 35 77
9 41 83
10 96 38

วันที่: 25 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 420 35
ปิดเที่ยง 686 01
เปิดบ่าย 951 66
ปิดเย็น 858 73

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 20 35
2 99 14
3 90 05
4 65 80
5 05 20
6 70 85
7 29 44
8 49 64
9 67 82
10 40 55
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 38 53
2 10 25
3 53 68
4 41 56
5 30 45
6 57 72
7 66 81
8 68 83
9 16 31
10 86 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 51 66
2 95 10
3 97 12
4 12 27
5 76 91
6 96 11
7 27 42
8 46 61
9 03 18
10 19 34
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 50 65
2 90 05
3 88 03
4 96 11
5 67 82
6 98 13
7 85 00
8 55 66
9 93 08
10 58 73

วันที่: 24 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 549 05
ปิดเที่ยง 430 86
เปิดบ่าย 437 93
ปิดเย็น 185 59

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 49 05
2 44 00
3 48 04
4 61 17
5 17 73
6 69 25
7 85 41
8 80 36
9 93 49
10 87 43
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 84 40
2 32 88
3 50 06
4 97 53
5 38 94
6 80 36
7 93 49
8 62 18
9 17 73
10 30 86
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 37 93
2 24 80
3 46 02
4 23 79
5 90 46
6 14 70
7 31 87
8 78 34
9 04 60
10 71 27
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 09 35
2 76 68
3 08 36
4 41 03
5 93 51
6 45 99
7 37 07
8 74 70
9 57 13
10 85 59

วันที่: 21 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 756 02
ปิดเที่ยง 507 53
เปิดบ่าย 167 87
ปิดเย็น 244 10

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 56 02
2 52 98
3 91 37
4 59 05
5 90 36
6 25 71
7 33 79
8 64 10
9 13 59
10 09 55
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 86 32
2 52 02
3 71 07
4 98 56
5 69 15
6 77 23
7 51 97
8 96 42
9 05 51
10 07 53
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 67 87
2 28 26
3 12 42
4 92 62
5 02 52
6 08 46
7 97 57
8 01 53
9 71 83
10 19 35
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 89 65
2 93 61
3 98 56
4 94 60
5 85 69
6 16 38
7 36 18
8 47 07
9 31 23
10 44 10

วันที่: 20 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 411 87
ปิดเที่ยง 385 61
เปิดบ่าย 339 15
ปิดเย็น 454 70

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 11 87
2 89 35
3 99 25
4 97 27
5 47 77
6 68 56
7 05 19
8 54 70
9 52 72
10 44 80
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 92 68
2 88 64
3 92 68
4 15 91
5 97 93
6 03 79
7 95 71
8 70 46
9 79 55
10 85 61
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 39 15
2 91 67
3 68 44
4 96 72
5 08 84
6 76 52
7 83 59
8 87 63
9 52 28
10 70 46
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 43
2 49 75
3 86 38
4 67 57
5 69 55
6 20 04
7 19 05
8 32 92
9 40 84
10 54 70

วันที่: 19 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 482 98
ปิดเที่ยง 320 60
เปิดบ่าย 049 31
ปิดเย็น 224 56

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 82 98
2 19 61
3 24 56
4 57 23
5 26 54
6 14 34
7 89 09
8 65 85
9 14 34
10 69 89
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 31 49
2 86 94
3 79 01
4 48 32
5 66 14
6 25 55
7 13 67
8 51 29
9 63 17
10 20 60
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 49 31
2 50 30
3 10 70
4 05 75
5 35 45
6 24 56
7 80 00
8 61 19
9 47 33
10 35 45
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 38 42
2 65 15
3 52 28
4 45 35
5 46 34
6 64 16
7 63 17
8 53 27
9 33 47
10 24 56

วันที่: 18 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 048 32
ปิดเที่ยง 648 32
เปิดบ่าย 782 66
ปิดเย็น 680 64

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 48 32
2 09 93
3 49 33
4 13 97
5 57 41
6 80 64
7 81 65
8 23 07
9 06 90
10 06 90
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 14 98
2 06 90
3 25 09
4 25 09
5 05 89
6 96 80
7 44 28
8 24 08
9 90 74
10 48 32
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 82 66
2 95 79
3 50 34
4 49 33
5 71 55
6 06 90
7 52 36
8 76 60
9 44 28
10 28 12
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 61 45
2 58 42
3 02 86
4 96 80
5 95 79
6 57 41
7 99 83
8 96 80
9 37 21
10 80 64

วันที่: 17 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 282 66
ปิดเที่ยง 259 89
เปิดบ่าย 311 37
ปิดเย็น 916 32

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 82 66
2 84 64
3 49 99
4 27 21
5 25 23
6 61 87
7 16 32
8 54 94
9 48 00
10 21 27
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 35 13
2 37 11
3 04 44
4 95 53
5 74 74
6 95 53
7 68 80
8 67 81
9 74 74
10 59 89
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 11 37
2 49 99
3 94 54
4 24 24
5 19 29
6 89 59
7 45 03
8 55 93
9 83 65
10 98 50
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 16 68
2 70 22
3 33 85
4 49 01
5 71 23
6 01 53
7 70 78
8 58 10
9 49 01
10 16 32

วันที่: 14 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 787 74
ปิดเที่ยง 708 05
เปิดบ่าย 575 38
ปิดเย็น 948 35

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 87 74
2 54 41
3 40 27
4 17 04
5 09 96
6 07 06
7 16 97
8 80 33
9 76 37
10 55 42
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 90 23
2 45 68
3 93 20
4 15 02
5 92 21
6 46 67
7 11 02
8 93 20
9 88 25
10 08 05
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 75 38
2 72 41
3 92 21
4 67 46
5 86 27
6 51 62
7 53 60
8 21 92
9 02 11
10 17 96
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 88 25
2 20 07
3 55 42
4 06 93
5 07 94
6 87 74
7 10 97
8 95 82
9 07 94
10 48 35

วันที่: 13 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 044 41
ปิดเที่ยง 681 04
เปิดบ่าย 495 90
ปิดเย็น 813 72

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 44 41
2 79 06
3 90 95
4 46 39
5 20 65
6 53 32
7 38 47
8 75 10
9 38 47
10 29 56
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 27 58
2 60 25
3 44 41
4 74 11
5 25 60
6 41 44
7 34 51
8 80 03
9 53 32
10 81 04
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 95 90
2 91 94
3 63 22
4 68 17
5 22 63
6 78 07
7 67 18
8 31 54
9 67 18
10 78 07
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 37 48
2 56 29
3 99 86
4 42 43
5 16 69
6 43 42
7 38 47
8 28 57
9 37 48
10 13 72

วันที่: 12 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 447 46
ปิดเที่ยง 556 37
เปิดบ่าย 795 98
ปิดเย็น 185 08

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 47 46
2 78 15
3 90 03
4 15 78
5 92 01
6 70 23
7 53 40
8 95 98
9 37 56
10 23 70
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 33 60
2 57 36
3 37 56
4 69 24
5 32 61
6 16 77
7 04 89
8 17 76
9 72 21
10 56 37
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 95 98
2 94 99
3 49 44
4 60 33
5 56 38
6 36 57
7 21 72
8 06 87
9 18 75
10 49 44
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 96 97
2 41 52
3 43 50
4 55 38
5 73 20
6 46 47
7 55 38
8 10 83
9 39 54
10 85 08

วันที่: 11 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 921 94
ปิดเที่ยง 214 01
เปิดบ่าย 945 70
ปิดเย็น 893 22

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 21 94
2 21 94
3 86 29
4 17 98
5 31 84
6 73 42
7 15 00
8 98 17
9 49 66
10 23 92
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 45 70
2 48 67
3 91 24
4 51 64
5 20 95
6 97 18
7 88 27
8 02 13
9 65 50
10 14 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 45 70
2 14 01
3 94 21
4 44 71
5 69 46
6 64 51
7 96 19
8 09 06
9 13 02
10 66 49
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 34
2 98 17
3 16 99
4 68 47
5 10 05
6 67 48
7 10 05
8 83 32
9 09 06
10 93 22

วันที่: 10 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 344 41
ปิดเที่ยง 921 18
เปิดบ่าย 688 85
ปิดเย็น 815 12

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 44 41
2 70 67
3 76 73
4 16 13
5 62 59
6 48 45
7 99 96
8 24 21
9 03 00
10 20 17
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 33 30
2 64 61
3 38 35
4 51 48
5 85 82
6 35 32
7 00 97
8 00 97
9 33 30
10 21 18
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 88 85
2 67 64
3 90 87
4 73 70
5 75 72
6 03 00
7 52 49
8 55 52
9 08 05
10 59 56
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 36 33
2 28 25
3 27 24
4 21 18
5 61 58
6 39 36
7 97 94
8 30 27
9 02 99
10 15 12

วันที่: 7 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 170 79
ปิดเที่ยง 724 33
เปิดบ่าย 605 14
ปิดเย็น 503 12

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 70 79
2 32 41
3 01 10
4 73 82
5 09 18
6 07 16
7 69 78
8 57 66
9 69 78
10 40 49
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 61 70
2 56 65
3 32 41
4 29 38
5 17 26
6 03 12
7 95 04
8 12 21
9 95 04
10 24 33
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 05 14
2 04 13
3 39 48
4 19 28
5 13 22
6 95 04
7 83 92
8 01 10
9 27 36
10 36 45
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 25 34
2 06 15
3 31 40
4 16 25
5 26 35
6 46 55
7 15 24
8 53 62
9 35 44
10 03 12

วันที่: 6 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 265 43
ปิดเที่ยง 574 52
เปิดบ่าย 756 34
ปิดเย็น 000 00

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 65 43
2 33 11
3 42 20
4 02 80
5 63 41
6 90 68
7 11 89
8 66 44
9 68 46
10 20 98
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 95 73
2 02 80
3 02 80
4 01 79
5 48 26
6 73 51
7 00 78
8 74 52
9 19 97
10 74 52
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 56 34
2 59 37
3 55 33
4 09 87
5 72 50
6 73 51
7 69 47
8 85 63
9 37 15
10 61 39
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 87 65
2 84 62
3 99 77
4 16 94
5 12 90
6 40 18
7 12 90
8 88 66
9 09 87
10 00 00

วันที่: 5 พฤษภาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 898 15
ปิดเที่ยง 501 12
เปิดบ่าย 406 07
ปิดเย็น 922 91

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 98 15
2 45 68
3 64 49
4 75 38
5 61 52
6 56 57
7 30 83
8 81 32
9 75 38
10 66 47
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 18 95
2 81 32
3 20 93
4 35 78
5 07 06
6 56 57
7 55 58
8 14 99
9 83 30
10 01 12
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 06 07
2 81 32
3 03 10
4 23 90
5 11 02
6 36 77
7 42 71
8 54 59
9 26 87
10 44 69
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 29 84
2 42 71
3 01 12
4 36 77
5 79 34
6 87 26
7 59 54
8 00 13
9 14 99
10 22 91

วันที่: 30 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 284 38
ปิดเที่ยง 709 37
เปิดบ่าย 479 67
ปิดเย็น 313 33

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 84 38
2 60 14
3 50 04
4 48 98
5 50 96
6 79 67
7 64 82
8 63 83
9 00 46
10 74 72
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 72 74
2 07 39
3 97 49
4 23 23
5 06 40
6 88 58
7 03 43
8 95 51
9 78 68
10 09 37
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 79 67
2 64 82
3 34 12
4 26 20
5 99 47
6 53 93
7 49 97
8 38 08
9 30 16
10 98 48
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 04 42
2 02 44
3 54 92
4 09 37
5 79 67
6 90 56
7 59 87
8 55 91
9 31 15
10 13 33

วันที่: 29 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 601 22
ปิดเที่ยง 959 80
เปิดบ่าย 000 21
ปิดเย็น 046 67

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 01 22
2 93 14
3 09 30
4 70 91
5 49 70
6 89 10
7 76 97
8 82 03
9 95 16
10 08 29
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 34 55
2 57 78
3 12 33
4 10 31
5 76 97
6 71 92
7 42 63
8 72 93
9 28 49
10 59 80
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 21
2 36 57
3 40 61
4 63 84
5 48 69
6 97 18
7 47 68
8 61 82
9 43 64
10 97 18
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 77 98
2 31 52
3 79 00
4 90 11
5 87 08
6 55 76
7 14 35
8 72 93
9 49 70
10 46 67

วันที่: 28 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 566 43
ปิดเที่ยง 609 86
เปิดบ่าย 732 09
ปิดเย็น 679 56

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 66 43
2 39 16
3 06 83
4 35 12
5 40 17
6 62 39
7 37 14
8 98 75
9 32 09
10 83 60
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 54 31
2 99 76
3 87 64
4 82 59
5 69 46
6 11 88
7 52 29
8 31 08
9 88 65
10 09 86
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 32 09
2 91 68
3 82 59
4 64 41
5 28 05
6 98 75
7 08 85
8 05 82
9 91 68
10 78 55
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 27 04
2 04 81
3 85 62
4 03 80
5 94 71
6 98 75
7 49 26
8 03 80
9 97 74
10 79 56

วันที่: 27 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 442 89
ปิดเที่ยง 524 71
เปิดบ่าย 481 28
ปิดเย็น 923 30

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 42 89
2 60 07
3 16 63
4 99 46
5 07 46
6 34 81
7 16 37
8 34 81
9 85 32
10 36 83
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 31 78
2 50 97
3 73 20
4 69 16
5 03 50
6 53 00
7 76 23
8 58 05
9 25 72
10 24 71
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 28
2 97 44
3 55 02
4 45 92
5 44 91
6 41 88
7 59 06
8 28 75
9 59 06
10 85 32
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 08 45
2 02 51
3 68 85
4 68 85
5 28 25
6 01 52
7 33 20
8 69 84
9 78 75
10 23 30

วันที่: 26 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 187 72
ปิดเที่ยง 382 23
เปิดบ่าย 547 88
ปิดเย็น 953 94

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 87 72
2 70 89
3 24 35
4 38 21
5 64 95
6 75 16
7 43 16
8 54 95
9 69 10
10 09 50
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 69 10
2 53 94
3 37 78
4 41 82
5 73 14
6 89 30
7 37 22
8 93 34
9 04 55
10 82 23
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 47 88
2 81 22
3 68 91
4 93 66
5 42 17
6 69 90
7 31 28
8 77 18
9 31 72
10 86 27
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 49 90
2 58 99
3 29 70
4 78 19
5 99 40
6 93 34
7 62 03
8 85 26
9 60 01
10 53 94

วันที่: 23 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 939 82
ปิดเที่ยง 679 42
เปิดบ่าย 510 11
ปิดเย็น 359 62

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 39 82
2 04 17
3 86 35
4 56 65
5 35 86
6 90 31
7 87 34
8 65 56
9 07 14
10 85 36
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 26 95
2 66 55
3 34 87
4 58 63
5 53 68
6 22 99
7 16 05
8 10 11
9 29 92
10 79 42
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 10 11
2 53 68
3 01 20
4 69 52
5 51 70
6 86 35
7 60 61
8 61 60
9 99 22
10 43 78
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 64 57
2 63 58
3 13 08
4 79 42
5 14 07
6 72 49
7 62 59
8 73 48
9 09 12
10 59 62

วันที่: 22 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 701 00
ปิดเที่ยง 851 50
เปิดบ่าย 794 07
ปิดเย็น 821 08

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 01 00
2 15 14
3 15 14
4 99 98
5 46 45
6 56 55
7 25 24
8 77 76
9 26 25
10 00 99
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 86 15
2 61 40
3 37 64
4 62 39
5 17 84
6 97 04
7 54 47
8 96 05
9 51 50
10 51 50
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 94 07
2 39 62
3 55 46
4 52 49
5 85 16
6 23 78
7 96 05
8 54 47
9 39 62
10 48 53
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 84 17
2 79 22
3 21 80
4 32 69
5 73 28
6 42 59
7 96 05
8 48 53
9 56 45
10 21 08

วันที่: 21 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 732 72
ปิดเที่ยง 993 11
เปิดบ่าย 104 00
ปิดเย็น 001 03

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 32 72
2 59 45
3 95 09
4 11 93
5 09 95
6 61 43
7 90 14
8 57 47
9 51 53
10 42 62
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 40 36
2 03 01
3 79 25
4 14 10
5 42 62
6 33 71
7 68 36
8 66 38
9 99 05
10 93 11
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 04 00
2 66 62
3 44 60
4 01 03
5 93 11
6 49 45
7 83 79
8 02 98
9 78 26
10 91 87
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 92 88
2 34 30
3 98 94
4 87 83
5 84 80
6 60 56
7 71 67
8 85 81
9 43 39
10 01 03

วันที่: 20 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 826 35
ปิดเที่ยง 650 59
เปิดบ่าย 880 89
ปิดเย็น 004 13

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 26 35
2 56 65
3 81 90
4 01 10
5 72 81
6 71 80
7 04 13
8 55 64
9 68 77
10 50 59
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 05 14
2 15 24
3 53 62
4 71 80
5 43 48
6 44 47
7 62 29
8 44 53
9 45 54
10 50 59
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 80 89
2 45 54
3 78 87
4 90 99
5 78 87
6 57 66
7 01 10
8 28 37
9 80 89
10 40 49
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 44 53
2 39 48
3 38 47
4 42 51
5 43 52
6 63 72
7 49 58
8 91 00
9 68 77
10 04 13

วันที่: 19 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 797 01
ปิดเที่ยง 740 44
เปิดบ่าย 727 31
ปิดเย็น 491 95

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 97 01
2 36 40
3 56 60
4 87 91
5 83 87
6 84 88
7 30 34
8 76 80
9 24 28
10 69 73
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 28 32
2 98 02
3 08 12
4 96 00
5 69 73
6 77 81
7 73 77
8 91 95
9 33 37
10 40 44
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 27 31
2 46 50
3 96 00
4 42 46
5 31 35
6 21 25
7 12 16
8 68 72
9 80 84
10 78 82
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 79 83
2 66 70
3 67 71
4 65 69
5 53 57
6 87 91
7 54 58
8 52 56
9 89 93
10 91 95

วันที่: 16 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 329 17
ปิดเที่ยง 398 86
เปิดบ่าย 497 85
ปิดเย็น 896 84

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 29 17
2 98 14
3 91 21
4 43 69
5 71 41
6 67 45
7 23 89
8 02 10
9 65 47
10 78 34
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 57 45
2 85 73
3 61 49
4 28 16
5 59 47
6 64 52
7 71 59
8 57 45
9 31 19
10 98 86
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 97 85
2 03 91
3 55 43
4 16 04
5 55 43
6 92 80
7 49 37
8 85 73
9 51 39
10 30 18
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 53 41
2 92 80
3 11 99
4 71 59
5 65 53
6 85 73
7 56 44
8 53 41
9 39 27
10 96 84

วันที่: 12 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 334 00
ปิดเที่ยง 903 31
เปิดบ่าย 818 16
ปิดเย็น 112 22

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 34 00
2 01 33
3 02 32
4 14 20
5 24 10
6 12 22
7 21 13
8 58 76
9 51 83
10 61 73
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 09 25
2 35 99
3 81 53
4 11 23
5 15 19
6 74 60
7 90 44
8 68 66
9 04 30
10 03 31
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 18 16
2 17 17
3 49 85
4 50 84
5 15 19
6 22 12
7 90 44
8 38 96
9 70 64
10 37 97
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 35 99
2 73 61
3 76 58
4 43 91
5 38 96
6 15 19
7 32 02
8 95 39
9 11 23
10 12 22

วันที่: 9 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 358 75
ปิดเที่ยง 955 72
เปิดบ่าย 033 50
ปิดเย็น 634 51

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 58 75
2 00 17
3 18 35
4 62 79
5 68 85
6 09 26
7 44 61
8 18 35
9 46 63
10 74 91
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 56 73
2 24 41
3 65 82
4 81 98
5 90 07
6 31 48
7 43 60
8 92 09
9 85 02
10 55 72
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 33 50
2 55 72
3 14 31
4 05 22
5 52 69
6 38 55
7 42 59
8 97 14
9 52 69
10 99 16
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 07 24
2 89 06
3 98 15
4 94 11
5 37 54
6 34 51
7 83 00
8 01 18
9 09 26
10 34 51

วันที่: 8 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 890 34
ปิดเที่ยง 847 91
เปิดบ่าย 973 17
ปิดเย็น 883 27

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 90 34
2 06 50
3 57 01
4 75 19
5 11 55
6 68 12
7 37 81
8 41 85
9 20 64
10 43 87
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 89 33
2 60 04
3 59 03
4 77 21
5 33 77
6 78 22
7 24 68
8 84 28
9 27 71
10 47 91
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 73 17
2 10 54
3 84 28
4 01 45
5 78 22
6 46 90
7 46 90
8 73 17
9 09 53
10 03 47
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 71 15
2 24 68
3 98 42
4 21 65
5 61 05
6 14 58
7 64 08
8 01 45
9 48 92
10 83 27

วันที่: 7 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 380 86
ปิดเที่ยง 510 56
เปิดบ่าย 422 44
ปิดเย็น 656 10

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 80 86
2 40 26
3 24 42
4 77 89
5 10 56
6 44 22
7 48 18
8 40 26
9 98 68
10 56 10
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 08 58
2 94 72
3 25 41
4 39 27
5 85 81
6 81 85
7 24 42
8 65 01
9 55 11
10 10 56
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 22 44
2 48 18
3 86 80
4 36 30
5 42 24
6 52 14
7 54 12
8 90 76
9 66 00
10 31 35
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 24 42
2 30 36
3 88 78
4 96 70
5 62 04
6 00 66
7 63 03
8 33 33
9 22 44
10 56 10

วันที่: 5 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 110 83
ปิดเที่ยง 917 10
เปิดบ่าย 935 92
ปิดเย็น 966 61

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 10 83
2 21 94
3 12 85
4 63 36
5 42 15
6 05 22
7 12 15
8 95 32
9 64 63
10 36 91
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 04 23
2 32 95
3 70 57
4 78 49
5 82 45
6 70 57
7 56 71
8 10 17
9 95 32
10 17 10
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 35 92
2 68 59
3 52 75
4 59 68
5 25 02
6 05 22
7 32 95
8 21 06
9 34 93
10 13 14
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 12 15
2 86 41
3 72 55
4 16 11
5 46 81
6 01 26
7 20 07
8 57 70
9 51 76
10 66 61

วันที่: 2 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 488 76
ปิดเที่ยง 128 16
เปิดบ่าย 077 65
ปิดเย็น 627 15

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 88 76
2 29 17
3 22 10
4 02 90
5 38 26
6 16 04
7 94 82
8 51 39
9 16 04
10 49 37
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 52 40
2 32 20
3 78 66
4 16 04
5 24 12
6 16 04
7 19 07
8 56 44
9 70 58
10 28 16
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 77 65
2 98 86
3 66 54
4 26 14
5 11 99
6 43 31
7 69 57
8 82 70
9 82 70
10 87 75
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 08 96
2 22 10
3 82 70
4 44 32
5 09 97
6 77 65
7 54 42
8 89 77
9 23 11
10 27 15

วันที่: 1 เมษายน 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 288 67
ปิดเที่ยง 819 98
เปิดบ่าย 690 69
ปิดเย็น 512 91

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 88 67
2 72 51
3 87 66
4 11 90
5 33 12
6 27 06
7 38 17
8 74 53
9 04 83
10 24 03
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 56 35
2 98 77
3 91 70
4 44 23
5 07 86
6 65 44
7 76 55
8 71 50
9 56 35
10 19 98
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 90 69
2 50 29
3 01 80
4 37 16
5 99 78
6 64 43
7 03 82
8 76 55
9 78 57
10 15 94
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 57 36
2 33 12
3 49 28
4 97 76
5 12 91
6 82 61
7 20 99
8 62 41
9 42 21
10 12 91

วันที่: 31 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 303 50
ปิดเที่ยง 204 51
เปิดบ่าย 088 35
ปิดเย็น 721 32

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 03 50
2 23 70
3 01 48
4 43 10
5 64 11
6 58 05
7 56 97
8 72 81
9 99 54
10 24 29
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 33 80
2 97 44
3 57 04
4 81 28
5 43 90
6 02 49
7 84 31
8 39 86
9 25 72
10 04 51
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 88 35
2 88 35
3 87 34
4 74 21
5 41 88
6 65 12
7 88 35
8 76 23
9 61 08
10 15 62
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 53
2 34 19
3 53 00
4 35 18
5 37 16
6 91 62
7 98 55
8 65 88
9 37 16
10 21 32

วันที่: 30 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 142 53
ปิดเที่ยง 281 92
เปิดบ่าย 141 52
ปิดเย็น 953 64

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 42 53
2 05 16
3 73 84
4 75 86
5 05 16
6 69 80
7 31 42
8 29 40
9 58 69
10 20 31
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 86 97
2 37 48
3 56 67
4 91 02
5 10 21
6 77 88
7 11 82
8 85 96
9 98 09
10 81 92
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 41 52
2 08 19
3 47 58
4 14 25
5 80 91
6 36 47
7 87 98
8 10 21
9 32 43
10 47 58
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 14 25
2 06 17
3 64 75
4 40 51
5 09 20
6 15 26
7 21 32
8 67 78
9 97 08
10 53 64

วันที่: 29 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 380 94
ปิดเที่ยง 981 95
เปิดบ่าย 712 26
ปิดเย็น 389 03

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 80 94
2 76 90
3 98 12
4 23 37
5 42 56
6 74 88
7 25 39
8 27 41
9 69 83
10 37 51
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 36 50
2 13 27
3 95 09
4 40 54
5 32 46
6 45 59
7 76 90
8 43 57
9 66 80
10 81 95
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 12 26
2 95 09
3 73 87
4 77 91
5 10 24
6 52 66
7 97 11
8 41 55
9 89 03
10 44 58
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 70 84
2 39 53
3 58 72
4 96 10
5 44 58
6 72 86
7 98 12
8 86 00
9 83 97
10 89 03

วันที่: 26 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 676 72
ปิดเที่ยง 638 34
เปิดบ่าย 689 72
ปิดเย็น 486 82

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 76 72
2 25 21
3 49 45
4 77 73
5 59 55
6 59 55
7 57 53
8 02 98
9 92 88
10 30 26
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 04 00
2 70 66
3 09 05
4 46 32
5 84 80
6 48 44
7 09 05
8 71 67
9 86 82
10 38 34
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 89 72
2 84 80
3 61 57
4 66 62
5 96 92
6 89 85
7 34 30
8 37 33
9 07 03
10 71 67
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 69 65
2 39 35
3 14 10
4 49 45
5 09 45
6 36 32
7 24 20
8 59 55
9 44 40
10 86 82

วันที่: 25 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 737 54
ปิดเที่ยง 526 43
เปิดบ่าย 597 14
ปิดเย็น 104 21

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 37 54
2 13 30
3 34 51
4 15 32
5 51 68
6 43 60
7 63 80
8 03 20
9 00 17
10 27 44
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 20 37
2 48 65
3 78 95
4 27 34
5 80 97
6 53 70
7 35 52
8 33 50
9 58 75
10 26 43
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 97 14
2 77 94
3 86 03
4 01 18
5 98 15
6 07 24
7 62 79
8 42 59
9 08 25
10 24 41
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 41 58
2 93 10
3 19 36
4 43 60
5 39 56
6 80 97
7 11 28
8 73 90
9 13 30
10 04 21

วันที่: 24 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 651 74
ปิดเที่ยง 394 31
เปิดบ่าย 421 04
ปิดเย็น 083 58

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 51 74
2 16 09
3 47 78
4 61 64
5 89 36
6 19 06
7 68 57
8 40 85
9 06 19
10 85 40
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 30 95
2 50 25
3 53 72
4 29 04
5 39 86
6 25 00
7 00 25
8 79 46
9 25 00
10 94 31
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 21 04
2 54 29
3 34 09
4 45 20
5 16 91
6 28 03
7 64 39
8 25 00
9 86 61
10 26 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 59 34
2 53 28
3 56 31
4 85 60
5 38 13
6 11 86
7 15 90
8 05 80
9 80 55
10 83 58

วันที่: 23 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 229 93
ปิดเที่ยง 751 15
เปิดบ่าย 583 53
ปิดเย็น 425 11

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 29 93
2 59 23
3 49 13
4 23 87
5 76 40
6 19 83
7 16 80
8 49 13
9 72 36
10 16 80
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 54 18
2 23 87
3 45 09
4 14 22
5 54 82
6 48 12
7 54 18
8 86 50
9 22 86
10 51 15
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 83 53
2 47 11
3 88 52
4 56 20
5 84 48
6 00 64
7 75 39
8 51 15
9 25 89
10 48 12
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 96 40
2 22 14
3 70 66
4 01 35
5 60 76
6 25 11
7 27 09
8 17 19
9 65 71
10 25 11

วันที่: 22 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 232 64
ปิดเที่ยง 583 87
เปิดบ่าย 456 60
ปิดเย็น 636 40

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 32 64
2 60 36
3 51 45
4 41 55
5 75 21
6 31 65
7 27 69
8 36 60
9 06 90
10 79 17
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 83 13
2 63 33
3 47 49
4 77 19
5 58 38
6 45 51
7 63 33
8 25 29
9 50 54
10 83 87
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 56 60
2 00 04
3 06 10
4 30 34
5 25 29
6 70 74
7 76 80
8 16 20
9 78 82
10 12 16
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 03 07
2 00 04
3 64 68
4 23 27
5 09 13
6 12 16
7 87 91
8 95 99
9 79 83
10 36 40

วันที่: 19 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 135 47
ปิดเที่ยง 040 42
เปิดบ่าย 967 15
ปิดเย็น 396 86

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 35 47
2 12 70
3 87 95
4 62 20
5 02 80
6 27 55
7 71 11
8 48 34
9 54 28
10 36 46
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 28 54
2 50 32
3 90 92
4 65 17
5 75 07
6 11 71
7 13 69
8 22 60
9 65 17
10 40 42
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 67 15
2 74 08
3 81 01
4 54 28
5 33 49
6 98 84
7 91 91
8 50 32
9 22 60
10 81 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 37 45
2 61 21
3 78 04
4 15 67
5 20 62
6 18 64
7 35 47
8 49 33
9 98 84
10 96 86

วันที่: 18 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 972 96
ปิดเที่ยง 786 10
เปิดบ่าย 861 85
ปิดเย็น 882 06

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 72 96
2 40 64
3 73 97
4 50 74
5 97 21
6 44 68
7 78 02
8 23 47
9 74 98
10 61 85
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 93 17
2 74 98
3 89 13
4 45 69
5 73 97
6 04 28
7 61 85
8 60 84
9 00 24
10 86 10
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 61 85
2 33 57
3 08 32
4 72 96
5 86 10
6 12 36
7 38 62
8 01 25
9 88 12
10 39 63
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 53 77
2 76 00
3 68 92
4 64 88
5 92 16
6 49 73
7 64 88
8 25 49
9 36 60
10 82 06

วันที่: 17 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 386 17
ปิดเที่ยง 231 72
เปิดบ่าย 375 28
ปิดเย็น 676 73

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 86 17
2 20 17
3 58 55
4 49 54
5 45 58
6 05 98
7 40 63
8 03 00
9 63 40
10 90 13
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 41 62
2 47 56
3 01 02
4 49 54
5 89 14
6 14 89
7 14 89
8 74 29
9 69 34
10 31 72
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 75 28
2 93 10
3 39 64
4 67 36
5 65 62
6 06 03
7 40 37
8 11 08
9 69 66
10 41 38
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 10 07
2 37 34
3 86 83
4 41 38
5 71 68
6 37 34
7 25 22
8 06 03
9 28 25
10 76 73

วันที่: 16 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 948 75
ปิดเที่ยง 175 02
เปิดบ่าย 060 87
ปิดเย็น 403 70

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 48 75
2 16 43
3 79 06
4 42 69
5 06 33
6 95 22
7 68 95
8 68 95
9 52 79
10 01 28
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 76 03
2 21 48
3 72 99
4 31 58
5 12 39
6 47 74
7 03 30
8 40 67
9 81 08
10 75 02
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 60 87
2 87 14
3 23 50
4 31 58
5 24 51
6 42 69
7 20 47
8 16 43
9 84 11
10 37 64
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 36 37
2 85 88
3 73 00
4 21 52
5 63 10
6 71 02
7 56 17
8 23 50
9 02 29
10 03 70

วันที่: 15 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 117 98
ปิดเที่ยง 771 48
เปิดบ่าย 430 89
ปิดเย็น 573 46

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 17 98
2 02 83
3 28 09
4 29 10
5 57 38
6 15 96
7 29 10
8 79 60
9 60 41
10 07 88
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 55 36
2 34 15
3 99 20
4 24 95
5 08 11
6 18 01
7 90 29
8 54 65
9 45 74
10 71 48
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 30 89
2 98 21
3 25 94
4 19 00
5 96 23
6 45 74
7 05 14
8 72 47
9 82 37
10 62 57
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 71 48
2 89 30
3 65 54
4 25 94
5 74 45
6 71 48
7 88 31
8 13 06
9 72 47
10 73 46

วันที่: 12 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 862 49
ปิดเที่ยง 999 14
เปิดบ่าย 784 29
ปิดเย็น 819 94

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 62 49
2 16 03
3 72 59
4 97 84
5 85 72
6 29 16
7 10 97
8 71 58
9 10 97
10 59 46
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 83 30
2 30 83
3 90 23
4 69 44
5 37 76
6 45 68
7 24 89
8 97 16
9 05 08
10 99 14
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 84 29
2 02 11
3 04 09
4 67 46
5 66 47
6 34 79
7 87 26
8 79 34
9 89 24
10 85 28
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 43 70
2 20 93
3 26 87
4 24 89
5 85 28
6 47 66
7 97 16
8 00 13
9 01 12
10 19 94

วันที่: 11 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 287 82
ปิดเที่ยง 000 00
เปิดบ่าย 000 00
ปิดเย็น 000 00

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 87 82
2 67 26
3 65 60
4 25 20
5 69 64
6 10 05
7 96 91
8 59 54
9 39 34
10 55 50
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 00
2 00 00
3 00 00
4 00 00
5 00 00
6 00 00
7 00 00
8 00 00
9 00 00
10 00 00
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 00
2 00 00
3 00 00
4 00 00
5 00 00
6 00 00
7 00 00
8 00 00
9 00 00
10 00 00
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 00
2 00 00
3 00 00
4 00 00
5 00 00
6 00 00
7 00 00
8 00 00
9 00 00
10 00 00

วันที่: 10 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 389 30
ปิดเที่ยง 252 93
เปิดบ่าย 378 19
ปิดเย็น 305 46

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 89 30
2 04 45
3 37 78
4 56 97
5 03 44
6 94 35
7 88 29
8 97 38
9 30 71
10 77 18
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 13 54
2 43 84
3 56 97
4 74 15
5 53 94
6 84 25
7 70 11
8 92 33
9 14 55
10 52 93
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 78 19
2 65 06
3 62 03
4 26 67
5 29 70
6 71 12
7 04 45
8 28 69
9 25 66
10 32 73
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 47 88
2 08 49
3 79 20
4 64 05
5 08 49
6 97 38
7 35 76
8 08 49
9 00 41
10 05 46

วันที่: 9 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 180 04
ปิดเที่ยง 689 13
เปิดบ่าย 341 35
ปิดเย็น 059 83

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 80 04
2 24 48
3 07 31
4 21 45
5 83 07
6 55 79
7 92 16
8 74 98
9 19 43
10 18 42
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 42 66
2 99 23
3 12 36
4 85 09
5 36 60
6 01 25
7 91 15
8 20 44
9 13 37
10 89 13
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 41 35
2 10 66
3 01 75
4 26 50
5 47 29
6 03 73
7 45 31
8 68 08
9 50 26
10 25 51
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 54 78
2 05 29
3 62 86
4 77 01
5 02 26
6 18 42
7 64 88
8 14 38
9 54 78
10 59 83

วันที่: 8 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 043 32
ปิดเที่ยง 625 14
เปิดบ่าย 552 41
ปิดเย็น 376 35

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 43 32
2 08 97
3 33 22
4 23 12
5 26 15
6 92 81
7 41 30
8 38 27
9 25 14
10 51 40
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 93 82
2 53 42
3 47 36
4 02 91
5 29 18
6 68 57
7 09 98
8 56 45
9 34 23
10 25 14
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 52 41
2 64 53
3 71 60
4 78 67
5 17 06
6 36 25
7 06 95
8 11 00
9 77 66
10 92 81
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 39 28
2 61 50
3 31 80
4 26 85
5 77 34
6 09 02
7 80 31
8 14 97
9 63 48
10 76 35

วันที่: 5 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 174 37
ปิดเที่ยง 530 19
เปิดบ่าย 878 67
ปิดเย็น 411 00

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 74 37
2 56 55
3 21 90
4 46 35
5 90 79
6 13 02
7 82 71
8 35 24
9 99 88
10 37 26
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 56 45
2 36 25
3 17 06
4 43 32
5 49 38
6 98 87
7 74 63
8 61 50
9 17 06
10 30 19
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 78 67
2 39 28
3 14 03
4 20 09
5 41 30
6 40 29
7 92 81
8 15 04
9 80 69
10 42 31
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 87 76
2 94 83
3 19 08
4 10 99
5 71 60
6 11 00
7 60 49
8 34 23
9 77 66
10 11 00

วันที่: 4 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 748 92
ปิดเที่ยง 747 93
เปิดบ่าย 821 19
ปิดเย็น 411 29

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 48 92
2 35 05
3 02 38
4 21 19
5 78 62
6 57 83
7 29 11
8 49 91
9 32 08
10 26 14
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 59 81
2 23 17
3 71 69
4 66 74
5 88 52
6 96 44
7 13 27
8 74 66
9 80 60
10 47 93
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 21 19
2 94 46
3 04 36
4 76 64
5 36 04
6 53 87
7 47 93
8 83 57
9 48 92
10 24 16
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 23 17
2 49 91
3 94 46
4 02 38
5 79 61
6 94 46
7 20 20
8 51 89
9 31 09
10 11 29

วันที่: 3 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 342 06
ปิดเที่ยง 776 40
เปิดบ่าย 061 25
ปิดเย็น 340 04

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 42 06
2 45 09
3 71 35
4 01 65
5 41 05
6 09 73
7 02 66
8 31 95
9 32 96
10 57 21
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 67 31
2 88 52
3 52 16
4 53 17
5 81 45
6 80 44
7 03 67
8 49 13
9 40 04
10 76 40
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 61 25
2 95 59
3 10 74
4 16 80
5 62 26
6 11 75
7 10 74
8 60 24
9 98 62
10 56 20
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 22 86
2 86 50
3 12 76
4 72 36
5 39 03
6 41 05
7 36 00
8 16 80
9 98 62
10 40 04

วันที่: 2 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 444 52
ปิดเที่ยง 606 14
เปิดบ่าย 500 08
ปิดเย็น 336 44

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 44 52
2 93 01
3 57 65
4 87 95
5 47 55
6 31 39
7 37 45
8 78 86
9 99 07
10 37 45
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 08
2 12 20
3 66 74
4 84 92
5 67 75
6 42 50
7 14 22
8 48 56
9 95 03
10 06 14
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 08
2 11 19
3 05 13
4 23 31
5 61 69
6 74 82
7 13 21
8 71 79
9 05 13
10 10 18
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 05 13
2 06 14
3 62 70
4 43 51
5 98 06
6 84 92
7 18 26
8 84 92
9 36 44
10 36 44

วันที่: 1 มีนาคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 170 08
ปิดเที่ยง 860 82
เปิดบ่าย 090 12
ปิดเย็น 092 14

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 70 08
2 63 15
3 30 48
4 64 14
5 26 52
6 78 00
7 89 89
8 51 27
9 20 58
10 45 33
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 63 85
2 22 44
3 55 77
4 90 12
5 97 19
6 07 29
7 80 02
8 45 67
9 05 27
10 60 82
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 90 12
2 05 27
3 11 33
4 23 45
5 91 13
6 53 75
7 15 37
8 72 94
9 06 28
10 65 87
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 31 53
2 78 00
3 50 72
4 38 60
5 17 39
6 23 45
7 15 37
8 63 85
9 21 43
10 92 14

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 672 61
ปิดเที่ยง 919 08
เปิดบ่าย 678 67
ปิดเย็น 678 67

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 72 61
2 01 90
3 91 80
4 31 20
5 92 81
6 95 84
7 63 52
8 77 66
9 31 20
10 82 71
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 74 63
2 29 18
3 05 94
4 83 72
5 49 38
6 18 07
7 34 29
8 40 29
9 27 16
10 19 08
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 78 67
2 10 99
3 39 28
4 72 61
5 23 12
6 82 71
7 39 28
8 90 79
9 06 95
10 94 83
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 31 20
2 77 66
3 46 35
4 84 73
5 69 58
6 35 24
7 53 42
8 48 37
9 94 83
10 78 67

วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 520 59
ปิดเที่ยง 052 09
เปิดบ่าย 841 20
ปิดเย็น 111 50

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 20 59
2 77 16
3 02 41
4 43 82
5 63 02
6 73 12
7 40 79
8 04 43
9 71 10
10 40 79
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 22 39
2 54 07
3 06 55
4 53 08
5 60 01
6 60 01
7 88 73
8 66 95
9 10 51
10 52 09
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 41 20
2 00 61
3 81 80
4 19 42
5 03 58
6 92 69
7 39 22
8 74 87
9 75 86
10 70 91
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 65 96
2 99 62
3 87 74
4 31 30
5 17 44
6 52 09
7 69 92
8 95 66
9 14 47
10 11 50

วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 796 82
ปิดเที่ยง 990 76
เปิดบ่าย 998 84
ปิดเย็น 061 47

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 96 82
2 84 70
3 15 01
4 63 49
5 96 82
6 51 37
7 13 99
8 15 01
9 55 41
10 27 13
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 42 28
2 81 67
3 92 78
4 52 38
5 41 27
6 41 27
7 68 54
8 63 49
9 79 65
10 90 76
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 98 84
2 25 11
3 29 15
4 75 61
5 39 25
6 81 67
7 92 78
8 98 84
9 07 93
10 82 68
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 75 61
2 26 12
3 30 16
4 97 83
5 40 26
6 71 57
7 52 38
8 62 48
9 54 40
10 61 47

วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 185 34
ปิดเที่ยง 597 54
เปิดบ่าย 017 34
ปิดเย็น 814 37

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 85 34
2 18 67
3 51 00
4 98 47
5 31 80
6 81 30
7 19 68
8 34 83
9 98 47
10 55 04
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 97 54
2 75 76
3 95 56
4 73 78
5 05 46
6 64 87
7 82 69
8 42 09
9 93 58
10 97 54
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 17 34
2 54 97
3 46 05
4 66 85
5 97 54
6 36 15
7 57 94
8 19 32
9 97 54
10 81 70
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 30 21
2 09 42
3 02 49
4 76 75
5 68 83
6 88 63
7 65 86
8 64 87
9 22 29
10 14 37

วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 229 74
ปิดเที่ยง 107 96
เปิดบ่าย 059 44
ปิดเย็น 051 52

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 29 74
2 84 19
3 48 55
4 68 35
5 71 32
6 53 50
7 55 48
8 70 33
9 05 98
10 13 90
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 54 49
2 18 85
3 61 42
4 14 89
5 41 62
6 66 37
7 51 52
8 17 86
9 97 06
10 07 96
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 59 44
2 35 68
3 25 78
4 71 32
5 83 20
6 03 00
7 33 70
8 25 78
9 66 37
10 02 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 26 77
2 56 47
3 78 25
4 40 63
5 35 68
6 11 92
7 94 09
8 14 89
9 39 64
10 51 52

วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 068 77
ปิดเที่ยง 290 01
เปิดบ่าย 302 89
ปิดเย็น 103 88

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 68 77
2 71 80
3 33 42
4 04 13
5 78 87
6 74 83
7 70 79
8 61 70
9 94 03
10 63 72
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 59 32
2 31 60
3 64 73
4 04 13
5 41 50
6 17 74
7 49 42
8 15 76
9 09 82
10 90 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 02 89
2 32 59
3 56 35
4 26 65
5 13 78
6 28 63
7 63 28
8 28 63
9 55 36
10 75 16
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 30 39
2 78 13
3 25 34
4 43 48
5 55 36
6 05 14
7 54 37
8 44 53
9 12 21
10 03 88

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 381 70
ปิดเที่ยง 007 04
เปิดบ่าย 211 00
ปิดเย็น 491 20

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 70
2 43 32
3 16 05
4 01 10
5 12 01
6 15 04
7 59 48
8 98 13
9 24 87
10 01 10
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 98 13
2 06 05
3 54 57
4 69 42
5 11 00
6 61 50
7 06 05
8 36 75
9 96 15
10 07 04
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 11 00
2 79 32
3 15 96
4 14 97
5 92 19
6 32 79
7 66 45
8 68 43
9 34 77
10 10 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 93 18
2 55 56
3 21 90
4 33 78
5 87 24
6 41 70
7 88 23
8 16 95
9 52 59
10 91 20

วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 958 86
ปิดเที่ยง 669 97
เปิดบ่าย 586 14
ปิดเย็น 311 39

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 58 86
2 14 42
3 40 68
4 08 36
5 21 49
6 30 58
7 70 98
8 11 39
9 84 12
10 15 46
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 03 31
2 76 04
3 42 70
4 15 43
5 14 42
6 17 45
7 32 60
8 91 19
9 59 87
10 69 97
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 86 14
2 61 89
3 86 14
4 25 33
5 13 41
6 03 31
7 11 39
8 84 12
9 83 11
10 85 13
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 14 42
2 35 63
3 67 95
4 96 24
5 69 97
6 26 54
7 30 58
8 72 00
9 70 98
10 11 39

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 733 98
ปิดเที่ยง 852 17
เปิดบ่าย 735 00
ปิดเย็น 272 37

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 33 98
2 64 29
3 53 18
4 17 82
5 88 53
6 41 06
7 53 18
8 58 23
9 38 03
10 52 17
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 42 07
2 40 05
3 64 29
4 27 92
5 92 57
6 03 68
7 38 03
8 99 64
9 18 83
10 52 17
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 35 00
2 63 28
3 62 27
4 92 57
5 51 16
6 15 80
7 22 87
8 13 78
9 40 05
10 12 77
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 71 36
2 35 00
3 30 95
4 21 86
5 75 40
6 06 71
7 16 81
8 06 71
9 18 83
10 72 37

วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 026 32
ปิดเที่ยง 628 66
เปิดบ่าย 522 05
ปิดเย็น 835 59

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 26 32
2 01 07
3 16 22
4 25 69
5 77 17
6 63 31
7 49 45
8 89 05
9 52 42
10 39 55
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 48 46
2 35 59
3 56 38
4 62 32
5 42 52
6 26 68
7 64 30
8 35 59
9 29 65
10 28 66
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 22 05
2 87 40
3 25 69
4 39 55
5 41 53
6 92 02
7 31 63
8 65 29
9 73 21
10 77 17
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 51 43
2 94 00
3 36 58
4 48 46
5 11 83
6 32 62
7 80 14
8 77 17
9 10 84
10 35 59

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 633 06
ปิดเที่ยง 968 41
เปิดบ่าย 922 95
ปิดเย็น 694 33

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 33 06
2 61 34
3 98 71
4 60 33
5 87 60
6 69 42
7 82 55
8 78 51
9 37 10
10 88 61
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 10 83
2 86 59
3 70 43
4 35 08
5 99 72
6 76 49
7 43 16
8 52 25
9 01 74
10 68 41
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 22 95
2 71 44
3 90 63
4 47 20
5 39 12
6 32 05
7 18 91
8 82 55
9 19 92
10 40 13
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 41 86
2 16 11
3 62 65
4 57 70
5 79 48
6 09 18
7 52 75
8 21 06
9 03 24
10 94 33

วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 531 88
ปิดเที่ยง 824 81
เปิดบ่าย 548 05
ปิดเย็น 827 84

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 31 88
2 75 32
3 53 10
4 66 23
5 63 20
6 56 13
7 13 70
8 24 81
9 73 30
10 62 19
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 89 46
2 66 23
3 50 07
4 14 71
5 24 81
6 92 49
7 06 63
8 97 54
9 26 83
10 24 81
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 48 05
2 32 89
3 16 73
4 28 85
5 18 75
6 98 55
7 51 08
8 38 95
9 97 54
10 45 02
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 70 27
2 55 12
3 59 16
4 24 81
5 71 28
6 25 82
7 42 99
8 88 45
9 16 73
10 27 84

วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 900 39
ปิดเที่ยง 489 28
เปิดบ่าย 476 15
ปิดเย็น 643 82

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 39
2 16 55
3 20 59
4 02 41
5 81 20
6 06 45
7 06 45
8 58 97
9 26 65
10 78 17
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 36 75
2 84 23
3 07 46
4 81 20
5 03 42
6 02 41
7 64 03
8 46 85
9 98 37
10 89 28
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 76 15
2 47 86
3 12 51
4 32 71
5 10 49
6 18 57
7 78 17
8 90 29
9 44 83
10 87 26
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 97 36
2 51 90
3 05 44
4 89 28
5 56 95
6 19 58
7 47 86
8 23 62
9 88 27
10 43 82

วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 107 09
ปิดเที่ยง 725 27
เปิดบ่าย 672 74
ปิดเย็น 661 63

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 07 09
2 83 85
3 57 59
4 77 79
5 86 88
6 23 25
7 94 96
8 02 04
9 98 00
10 92 94
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 48 50
2 30 32
3 90 92
4 84 86
5 24 26
6 97 99
7 68 70
8 57 59
9 64 66
10 25 27
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 72 74
2 81 83
3 19 21
4 51 53
5 15 17
6 94 96
7 88 90
8 15 17
9 25 27
10 63 65
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 12 14
2 07 09
3 13 15
4 67 69
5 13 15
6 14 16
7 14 16
8 56 58
9 96 98
10 61 63

วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 618 43
ปิดเที่ยง 982 93
เปิดบ่าย 081 94
ปิดเย็น 298 23

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 18 43
2 22 47
3 77 02
4 00 25
5 15 40
6 87 12
7 20 45
8 45 70
9 81 06
10 05 30
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 99 76
2 52 23
3 25 50
4 47 28
5 81 94
6 34 41
7 64 11
8 86 89
9 66 09
10 82 93
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 94
2 28 47
3 34 41
4 16 59
5 29 46
6 49 26
7 41 34
8 32 57
9 91 16
10 10 35
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 46 71
2 43 68
3 41 66
4 53 78
5 54 79
6 84 09
7 65 90
8 05 30
9 12 37
10 98 23

วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 860 35
ปิดเที่ยง 658 33
เปิดบ่าย 400 75
ปิดเย็น 175 50

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 60 35
2 73 48
3 43 18
4 46 21
5 04 79
6 09 84
7 50 25
8 66 41
9 84 59
10 25 00
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 03 78
2 98 73
3 23 98
4 47 22
5 27 02
6 17 92
7 49 24
8 30 05
9 88 63
10 58 33
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 00 75
2 31 06
3 76 51
4 38 13
5 45 20
6 69 44
7 31 06
8 06 81
9 37 12
10 44 19
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 89 64
2 34 09
3 65 40
4 53 72
5 78 47
6 91 34
7 78 47
8 46 79
9 79 46
10 75 50

วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 869 64
ปิดเที่ยง 622 17
เปิดบ่าย 638 33
ปิดเย็น 625 20

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 69 64
2 77 72
3 35 30
4 85 80
5 25 20
6 50 45
7 65 60
8 98 93
9 70 65
10 08 03
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 08 03
2 25 20
3 47 42
4 80 75
5 13 08
6 05 00
7 31 26
8 10 05
9 66 61
10 22 17
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 38 33
2 16 11
3 11 06
4 91 86
5 41 36
6 24 19
7 34 29
8 19 14
9 29 24
10 41 36
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 46 41
2 62 57
3 83 78
4 87 82
5 89 84
6 98 93
7 97 92
8 55 50
9 33 28
10 25 20

วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 449 49
ปิดเที่ยง 589 91
เปิดบ่าย 936 38
ปิดเย็น 805 07

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 49 49
2 74 24
3 16 82
4 26 72
5 24 74
6 43 55
7 00 98
8 25 73
9 01 97
10 12 86
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 35 37
2 46 48
3 87 89
4 23 25
5 30 32
6 41 43
7 17 19
8 29 31
9 87 89
10 89 91
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 36 38
2 70 72
3 20 22
4 75 77
5 27 29
6 50 52
7 59 61
8 13 15
9 87 89
10 62 64
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 40 42
2 04 06
3 44 46
4 41 43
5 90 92
6 40 42
7 93 95
8 31 33
9 59 61
10 05 07

วันที่: 29 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 877 26
ปิดเที่ยง 927 24
เปิดบ่าย 908 43
ปิดเย็น 698 53

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 77 26
2 79 28
3 72 21
4 99 48
5 81 30
6 54 03
7 91 40
8 21 70
9 42 91
10 50 99
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 31 20
2 93 58
3 35 16
4 43 08
5 94 57
6 05 46
7 65 86
8 83 68
9 40 11
10 27 24
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 08 43
2 36 15
3 94 57
4 82 69
5 20 31
6 13 38
7 41 10
8 83 68
9 61 90
10 38 13
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 31 80
2 58 07
3 48 97
4 06 55
5 10 59
6 80 29
7 41 90
8 28 77
9 23 72
10 98 53

วันที่: 28 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 260 53
ปิดเที่ยง 327 86
เปิดบ่าย 030 83
ปิดเย็น 851 62

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 60 53
2 58 55
3 28 85
4 68 45
5 01 12
6 88 25
7 44 69
8 08 05
9 52 61
10 38 75
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 54 59
2 78 35
3 72 41
4 49 64
5 01 12
6 89 24
7 42 71
8 87 26
9 26 87
10 27 86
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 30 83
2 91 22
3 72 41
4 58 55
5 54 59
6 06 07
7 08 05
8 81 32
9 73 40
10 37 76
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 43 70
2 24 89
3 06 07
4 58 55
5 88 25
6 99 14
7 36 77
8 70 43
9 88 25
10 51 62

วันที่: 27 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 169 14
ปิดเที่ยง 285 02
เปิดบ่าย 224 59
ปิดเย็น 813 70

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 69 14
2 53 70
3 60 23
4 43 40
5 23 60
6 94 89
7 63 20
8 77 06
9 03 80
10 89 94
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 43 40
2 72 11
3 55 28
4 14 31
5 34 49
6 15 68
7 72 11
8 11 72
9 41 42
10 85 02
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 24 59
2 30 53
3 68 15
4 89 94
5 77 06
6 15 68
7 94 89
8 51 32
9 51 32
10 91 92
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 02
2 80 03
3 50 33
4 59 24
5 42 41
6 46 37
7 78 05
8 34 49
9 85 98
10 13 70

วันที่: 26 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 713 49
ปิดเที่ยง 705 57
เปิดบ่าย 550 12
ปิดเย็น 283 21

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 13 49
2 17 45
3 60 02
4 42 20
5 82 80
6 88 74
7 62 00
8 36 26
9 26 36
10 93 69
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 81
2 20 42
3 15 47
4 24 38
5 84 78
6 02 60
7 08 54
8 05 57
9 32 30
10 05 57
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 50 12
2 55 07
3 07 55
4 96 66
5 76 86
6 19 43
7 75 87
8 11 51
9 06 56
10 67 05
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 76 14
2 25 63
3 17 55
4 87 25
5 71 09
6 34 72
7 74 12
8 19 57
9 43 81
10 83 21

วันที่: 25 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 668 20
ปิดเที่ยง 605 83
เปิดบ่าย 257 31
ปิดเย็น 162 74

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 68 20
2 17 71
3 10 78
4 74 14
5 28 40
6 67 21
7 99 89
8 48 40
9 05 83
10 85 03
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 07
2 88 00
3 49 39
4 05 83
5 72 16
6 29 59
7 39 49
8 51 37
9 79 09
10 05 83
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 57 31
2 91 97
3 45 43
4 62 26
5 54 34
6 35 53
7 87 01
8 51 37
9 62 26
10 73 15
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 59 71
2 89 01
3 72 84
4 43 55
5 13 25
6 39 51
7 68 80
8 75 87
9 91 03
10 62 74

วันที่: 22 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 857 94
ปิดเที่ยง 400 51
เปิดบ่าย 260 91
ปิดเย็น 788 63

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 57 94
2 05 46
3 92 59
4 10 41
5 92 41
6 21 70
7 59 92
8 39 12
9 91 40
10 74 23
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 83 68
2 88 63
3 15 36
4 13 38
5 69 82
6 22 29
7 33 18
8 98 53
9 89 62
10 00 51
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 60 91
2 86 65
3 35 16
4 10 41
5 59 92
6 02 49
7 29 22
8 80 71
9 24 27
10 59 92
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 94 57
2 05 46
3 76 75
4 81 70
5 57 94
6 31 20
7 94 57
8 81 70
9 11 40
10 88 63

วันที่: 21 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 673 01
ปิดเที่ยง 424 52
เปิดบ่าย 162 90
ปิดเย็น 351 21

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 73 01
2 88 16
3 91 19
4 71 99
5 31 59
6 86 14
7 35 63
8 62 90
9 96 24
10 46 74
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 39 67
2 90 18
3 74 02
4 79 07
5 60 88
6 22 50
7 45 73
8 25 53
9 63 91
10 24 52
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 62 90
2 87 15
3 42 70
4 02 30
5 64 92
6 78 06
7 63 91
8 69 97
9 93 21
10 39 67
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 38 34
2 44 28
3 22 50
4 17 55
5 11 61
6 03 69
7 72 00
8 27 45
9 98 74
10 51 21

วันที่: 20 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 656 97
ปิดเที่ยง 495 64
เปิดบ่าย 649 10
ปิดเย็น 572 87

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 56 97
2 54 95
3 66 07
4 34 75
5 52 93
6 42 83
7 95 36
8 99 40
9 31 72
10 72 13
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 78 81
2 39 20
3 72 87
4 95 64
5 20 39
6 97 62
7 08 51
8 74 85
9 01 58
10 95 64
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 49 10
2 96 63
3 11 48
4 50 09
5 59 00
6 20 39
7 69 90
8 44 15
9 15 44
10 55 04
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 32 27
2 45 14
3 42 17
4 08 51
5 66 93
6 55 04
7 35 24
8 28 31
9 03 56
10 72 87

วันที่: 19 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 156 43
ปิดเที่ยง 878 65
เปิดบ่าย 714 01
ปิดเย็น 259 46

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 56 43
2 23 10
3 03 90
4 56 43
5 36 23
6 15 02
7 27 14
8 16 03
9 99 86
10 29 16
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 37 24
2 45 32
3 12 99
4 62 49
5 45 32
6 51 38
7 33 20
8 60 47
9 55 42
10 78 65
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 14 01
2 24 11
3 72 59
4 55 42
5 11 98
6 99 86
7 67 54
8 10 97
9 63 50
10 52 39
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 74 61
2 86 73
3 24 11
4 45 32
5 75 62
6 98 85
7 77 64
8 62 49
9 47 34
10 59 46

วันที่: 18 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 244 69
ปิดเที่ยง 809 04
เปิดบ่าย 637 76
ปิดเย็น 013 00

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 44 69
2 77 36
3 13 00
4 63 50
5 13 00
6 86 27
7 09 04
8 99 14
9 96 17
10 27 86
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 16 97
2 34 79
3 31 82
4 78 35
5 37 76
6 40 73
7 69 44
8 55 58
9 00 13
10 09 04
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 37 76
2 77 36
3 63 50
4 30 83
5 96 17
6 03 10
7 51 62
8 96 17
9 55 58
10 09 04
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 39 74
2 26 87
3 60 53
4 45 68
5 06 07
6 63 50
7 00 13
8 37 76
9 65 48
10 13 00

วันที่: 15 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 733 35
ปิดเที่ยง 991 07
เปิดบ่าย 773 25
ปิดเย็น 973 85

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 33 35
2 02 04
3 14 16
4 95 97
5 12 14
6 69 71
7 67 69
8 03 05
9 27 29
10 36 38
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 57 41
2 25 73
3 09 89
4 45 53
5 84 14
6 54 44
7 13 85
8 68 30
9 42 56
10 91 07
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 73 25
2 90 08
3 63 35
4 72 26
5 88 10
6 59 39
7 62 36
8 24 74
9 62 36
10 63 35
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 67 31
2 95 03
3 78 20
4 34 64
5 49 49
6 75 23
7 58 40
8 11 87
9 70 28
10 73 85

วันที่: 14 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 332 99
ปิดเที่ยง 062 69
เปิดบ่าย 180 51
ปิดเย็น 598 33

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 32 99
2 02 29
3 81 50
4 60 29
5 33 02
6 01 30
7 85 46
8 17 14
9 99 32
10 61 30
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 98 33
2 55 76
3 79 52
4 13 18
5 39 92
6 50 81
7 41 90
8 04 27
9 88 43
10 62 69
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 80 51
2 60 71
3 82 49
4 20 11
5 81 50
6 27 04
7 08 23
8 02 29
9 72 59
10 11 20
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 45 86
2 06 25
3 16 15
4 35 96
5 32 99
6 13 18
7 64 67
8 36 95
9 03 28
10 98 33

วันที่: 13 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 870 85
ปิดเที่ยง 677 92
เปิดบ่าย 570 85
ปิดเย็น 731 46

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 70 85
2 86 01
3 61 76
4 69 84
5 71 86
6 41 56
7 40 55
8 39 54
9 14 29
10 86 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 48 63
2 84 99
3 43 58
4 73 88
5 77 92
6 55 70
7 12 21
8 30 45
9 94 09
10 77 92
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 70 85
2 78 93
3 57 72
4 72 87
5 65 80
6 36 51
7 40 55
8 36 51
9 80 95
10 18 33
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 71 86
2 32 47
3 46 61
4 08 23
5 44 59
6 87 02
7 74 89
8 98 13
9 36 51
10 31 46

วันที่: 12 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 743 17
ปิดเที่ยง 355 94
เปิดบ่าย 605 44
ปิดเย็น 985 36

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 43 17
2 41 08
3 03 46
4 17 32
5 01 48
6 73 24
7 29 80
8 42 93
9 04 55
10 24 25
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 77 72
2 70 79
3 35 14
4 97 52
5 09 40
6 39 10
7 60 89
8 90 59
9 49 00
10 55 94
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 05 44
2 80 31
3 05 44
4 13 64
5 94 45
6 04 55
7 73 24
8 87 38
9 13 64
10 75 26
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 55 06
2 91 42
3 80 31
4 02 53
5 26 77
6 72 23
7 09 60
8 06 57
9 23 74
10 85 36

วันที่: 11 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 905 61
ปิดเที่ยง 735 91
เปิดบ่าย 529 85
ปิดเย็น 649 05

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 05 61
2 11 67
3 18 74
4 19 75
5 04 60
6 19 75
7 14 71
8 84 40
9 12 68
10 07 63
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 30 86
2 25 81
3 13 69
4 28 84
5 84 40
6 96 52
7 98 54
8 28 84
9 71 27
10 35 91
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 29 85
2 86 42
3 12 68
4 48 04
5 71 27
6 90 46
7 02 58
8 03 59
9 76 32
10 06 62
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 57 87
2 97 47
3 82 62
4 19 25
5 51 07
6 99 45
7 38 06
8 36 92
9 75 31
10 49 05

วันที่: 8 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 812 34
ปิดเที่ยง 834 56
เปิดบ่าย 790 12
ปิดเย็น 644 66

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 12 34
2 85 07
3 54 76
4 75 97
5 59 81
6 66 88
7 86 08
8 53 75
9 51 73
10 81 03
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 71 93
2 45 67
3 21 43
4 23 45
5 60 82
6 06 28
7 51 73
8 29 51
9 34 56
10 34 56
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 90 12
2 79 01
3 94 16
4 96 18
5 32 54
6 73 95
7 85 07
8 18 40
9 37 59
10 10 32
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 52 74
2 52 74
3 01 23
4 37 59
5 45 67
6 40 62
7 86 08
8 60 82
9 16 38
10 44 66

วันที่: 7 มกราคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 052 16
ปิดเที่ยง 445 09
เปิดบ่าย 758 22
ปิดเย็น 378 42

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 52 16
2 45 09
3 71 35
4 90 54
5 46 10
6 90 54
7 79 43
8 33 97
9 21 85
10 06 70
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 32 96
2 02 66
3 48 12
4 40 04
5 16 80
6 99 63
7 41 05
8 55 19
9 90 54
10 45 09
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 58 22
2 12 76
3 35 99
4 97 61
5 75 39
6 29 93
7 24 88
8 75 39
9 81 45
10 85 49
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 36 00
2 76 40
3 53 17
4 05 69
5 46 10
6 49 13
7 58 22
8 41 05
9 81 45
10 78 42

วันที่: 6 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 175 10
ปิดเที่ยง 976 11
เปิดบ่าย 722 57
ปิดเย็น 236 29

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 75 10
2 91 74
3 87 78
4 13 52
5 00 35
6 61 96
7 90 25
8 78 13
9 69 04
10 87 22
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 78 89
2 65 00
3 23 42
4 48 17
5 90 75
6 51 14
7 55 90
8 83 18
9 89 24
10 76 11
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 22 57
2 59 06
3 28 37
4 24 41
5 02 63
6 28 63
7 41 76
8 39 74
9 72 07
10 55 90
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 76 89
2 37 28
3 34 31
4 88 77
5 79 86
6 14 51
7 09 56
8 96 69
9 75 90
10 36 29

วันที่: 5 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 816 08
ปิดเที่ยง 160 36
เปิดบ่าย 156 32
ปิดเย็น 665 41

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 16 08
2 66 58
3 38 86
4 29 05
5 16 92
6 00 76
7 44 20
8 77 53
9 24 00
10 25 01
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 80 56
2 85 61
3 46 22
4 32 08
5 43 19
6 68 44
7 13 89
8 81 57
9 11 87
10 60 36
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 56 32
2 44 20
3 44 20
4 24 00
5 63 39
6 62 38
7 14 90
8 65 41
9 98 74
10 13 89
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 34 10
2 06 82
3 42 18
4 80 56
5 47 23
6 83 59
7 22 98
8 24 00
9 49 25
10 65 41

วันที่: 4 มกราคม 2564

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 808 27
ปิดเที่ยง 399 36
เปิดบ่าย 685 50
ปิดเย็น 824 89

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 08 27
2 44 91
3 26 09
4 84 51
5 19 16
6 05 30
7 48 87
8 24 11
9 63 72
10 48 87
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 94 41
2 04 31
3 29 06
4 22 13
5 44 91
6 82 53
7 20 15
8 75 60
9 55 80
10 99 36
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 85 50
2 44 91
3 23 88
4 39 96
5 38 97
6 80 55
7 10 25
8 87 48
9 38 03
10 38 03
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 18 83
2 30 95
3 13 78
4 28 93
5 74 39
6 14 79
7 81 46
8 97 62
9 46 11
10 24 89

วันที่: 30 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 966 71
ปิดเที่ยง 018 77
เปิดบ่าย 741 54
ปิดเย็น 935 60

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 66 71
2 45 50
3 01 06
4 38 43
5 84 89
6 12 17
7 30 35
8 37 42
9 02 07
10 77 82
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 19 76
2 75 20
3 71 24
4 01 94
5 56 39
6 72 23
7 22 73
8 36 59
9 10 85
10 18 77
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 41 54
2 20 75
3 34 61
4 30 65
5 51 44
6 36 59
7 71 24
8 80 15
9 20 75
10 21 74
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 62 33
2 79 16
3 62 33
4 97 98
5 14 81
6 28 67
7 14 81
8 65 30
9 80 15
10 35 60

วันที่: 29 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 239 28
ปิดเที่ยง 037 30
เปิดบ่าย 559 08
ปิดเย็น 195 28

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 39 28
2 58 09
3 18 51
4 94 27
5 66 99
6 64 97
7 79 12
8 46 79
9 06 39
10 54 87
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 96 71
2 95 72
3 32 35
4 24 43
5 85 82
6 44 23
7 95 72
8 95 72
9 37 30
10 37 30
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 59 08
2 15 52
3 58 09
4 99 68
5 17 50
6 28 39
7 41 26
8 52 15
9 14 53
10 30 37
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 06 39
2 42 75
3 54 87
4 21 54
5 93 26
6 78 11
7 41 74
8 47 80
9 05 38
10 95 28

วันที่: 28 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 276 45
ปิดเที่ยง 552 21
เปิดบ่าย 439 08
ปิดเย็น 267 64

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 76 45
2 75 44
3 79 48
4 68 37
5 10 79
6 34 03
7 11 80
8 59 28
9 21 90
10 03 72
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 41 10
2 16 85
3 63 32
4 23 92
5 47 16
6 21 90
7 47 16
8 52 21
9 70 39
10 52 21
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 39 08
2 15 84
3 78 47
4 31 00
5 47 16
6 34 03
7 00 69
8 75 44
9 89 58
10 24 93
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 99 32
2 53 78
3 82 49
4 98 33
5 97 34
6 45 86
7 38 93
8 24 07
9 90 41
10 67 64

วันที่: 25 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 471 19
ปิดเที่ยง 365 13
เปิดบ่าย 168 16
ปิดเย็น 631 79

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 71 19
2 82 30
3 51 99
4 85 33
5 06 54
6 69 17
7 35 83
8 81 29
9 69 17
10 87 35
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 29
2 15 63
3 37 85
4 05 53
5 88 36
6 15 63
7 64 12
8 07 55
9 11 59
10 65 13
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 68 16
2 93 41
3 52 00
4 43 91
5 28 76
6 79 27
7 36 84
8 67 15
9 32 80
10 97 45
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 81 29
2 62 10
3 08 56
4 14 62
5 25 73
6 53 01
7 35 83
8 92 40
9 86 34
10 31 79

วันที่: 24 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 199 97
ปิดเที่ยง 402 00
เปิดบ่าย 839 37
ปิดเย็น 152 50

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 99 97
2 84 82
3 50 48
4 79 77
5 96 94
6 38 36
7 98 96
8 29 27
9 31 71
10 35 67
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 69 67
2 30 28
3 55 53
4 64 62
5 11 09
6 43 41
7 90 88
8 22 20
9 66 64
10 02 00
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 39 37
2 12 10
3 26 24
4 92 90
5 82 80
6 01 99
7 96 94
8 74 72
9 59 57
10 48 46
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 24 22
2 04 02
3 88 86
4 36 34
5 59 57
6 96 94
7 27 25
8 57 55
9 75 73
10 52 50

วันที่: 23 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 997 42
ปิดเที่ยง 297 42
เปิดบ่าย 902 37
ปิดเย็น 602 37

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 97 42
2 51 12
3 59 20
4 85 46
5 19 80
6 08 69
7 54 15
8 55 16
9 93 54
10 58 19
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 57 18
2 32 07
3 11 28
4 45 94
5 30 09
6 74 65
7 97 42
8 35 04
9 39 00
10 97 42
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 02 37
2 28 11
3 30 09
4 09 30
5 20 19
6 12 27
7 93 46
8 10 29
9 84 55
10 33 06
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 43 04
2 85 54
3 83 56
4 56 83
5 51 88
6 10 29
7 65 74
8 10 71
9 37 98
10 02 37

วันที่: 22 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 479 01
ปิดเที่ยง 875 97
เปิดบ่าย 923 45
ปิดเย็น 439 61

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 79 01
2 16 38
3 91 13
4 21 43
5 43 35
6 50 28
7 84 94
8 06 72
9 08 70
10 28 50
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 09 31
2 31 53
3 36 58
4 62 84
5 10 32
6 95 17
7 35 57
8 10 32
9 05 27
10 75 97
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 23 45
2 97 19
3 69 91
4 29 51
5 14 36
6 18 40
7 22 44
8 57 79
9 20 42
10 99 21
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 35 57
2 80 02
3 42 64
4 24 46
5 20 42
6 90 12
7 13 35
8 65 87
9 31 53
10 39 61

วันที่: 21 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 050 88
ปิดเที่ยง 701 37
เปิดบ่าย 436 02
ปิดเย็น 178 60

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 50 88
2 96 42
3 32 06
4 87 51
5 33 05
6 57 81
7 35 03
8 85 53
9 91 47
10 41 97
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 09 29
2 80 58
3 45 93
4 86 52
5 78 60
6 89 49
7 45 93
8 57 81
9 19 19
10 01 37
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 36 02
2 49 89
3 88 50
4 59 79
5 49 89
6 34 04
7 14 24
8 14 24
9 09 29
10 04 34
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 16 22
2 29 09
3 15 23
4 50 88
5 67 71
6 20 18
7 76 62
8 82 56
9 49 89
10 78 60

วันที่: 18 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 850 61
ปิดเที่ยง 880 09
เปิดบ่าย 771 18
ปิดเย็น 238 51

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 50 61
2 44 55
3 29 40
4 72 83
5 06 17
6 57 68
7 66 77
8 10 21
9 73 84
10 68 79
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 18 71
2 35 54
3 66 23
4 92 97
5 99 90
6 78 11
7 97 92
8 01 88
9 10 79
10 80 09
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 71 18
2 23 66
3 12 77
4 40 49
5 38 51
6 58 31
7 60 29
8 40 49
9 66 23
10 51 38
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 82 07
2 32 57
3 35 54
4 84 05
5 27 62
6 04 85
7 22 67
8 75 14
9 79 10
10 38 51

วันที่: 17 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 726 17
ปิดเที่ยง 175 66
เปิดบ่าย 165 56
ปิดเย็น 389 80

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 26 17
2 91 82
3 47 38
4 59 50
5 09 00
6 53 44
7 65 56
8 52 43
9 75 66
10 74 65
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 99 90
2 00 91
3 07 98
4 62 53
5 59 50
6 17 08
7 27 18
8 34 25
9 44 35
10 75 66
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 65 56
2 04 95
3 70 61
4 42 33
5 76 67
6 63 54
7 92 83
8 57 48
9 11 02
10 70 61
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 98 89
2 39 30
3 19 10
4 02 93
5 93 84
6 80 71
7 76 67
8 14 05
9 01 92
10 89 80

วันที่: 16 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 710 89
ปิดเที่ยง 673 48
เปิดบ่าย 632 89
ปิดเย็น 209 88

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 10 89
2 16 95
3 02 81
4 68 47
5 40 19
6 86 65
7 51 30
8 38 17
9 07 86
10 66 45
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 15 94
2 38 17
3 65 44
4 48 27
5 90 69
6 07 14
7 13 92
8 90 31
9 83 38
10 73 48
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 32 89
2 54 33
3 89 68
4 83 62
5 97 76
6 15 94
7 71 50
8 04 83
9 40 19
10 62 41
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 54 33
2 30 09
3 77 56
4 27 06
5 53 32
6 48 27
7 25 04
8 70 49
9 17 96
10 09 88

วันที่: 15 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 799 14
ปิดเที่ยง 375 38
เปิดบ่าย 302 11
ปิดเย็น 721 08

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 99 14
2 54 59
3 13 00
4 63 50
5 05 08
6 51 62
7 59 54
8 21 92
9 84 29
10 08 05
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 06 07
2 56 57
3 45 68
4 07 06
5 55 58
6 02 11
7 29 84
8 37 76
9 54 59
10 75 38
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 02 11
2 56 57
3 63 50
4 36 77
5 00 13
6 58 55
7 11 02
8 42 71
9 34 79
10 13 70
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 03 10
2 03 10
3 44 69
4 78 35
5 73 40
6 20 93
7 84 29
8 04 09
9 91 22
10 21 08

วันที่: 14 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 110 42
ปิดเที่ยง 022 45
เปิดบ่าย 120 47
ปิดเย็น 613 54

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 10 42
2 65 98
3 26 59
4 43 76
5 36 69
6 23 56
7 15 48
8 79 12
9 30 63
10 51 84
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 47 20
2 95 72
3 21 46
4 01 66
5 06 61
6 46 21
7 72 95
8 40 27
9 64 03
10 22 45
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 20 47
2 71 96
3 05 38
4 14 47
5 97 30
6 23 56
7 99 32
8 95 28
9 44 23
10 70 03
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 21 46
2 08 09
3 78 89
4 12 55
5 09 58
6 94 73
7 23 44
8 15 52
9 68 99
10 13 54

วันที่: 9 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 880 88
ปิดเที่ยง 274 82
เปิดบ่าย 149 57
ปิดเย็น 267 75

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 80 88
2 13 21
3 10 18
4 63 71
5 53 61
6 55 63
7 46 54
8 71 79
9 71 79
10 13 21
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 18 26
2 06 14
3 12 20
4 55 63
5 61 69
6 35 43
7 84 92
8 36 44
9 78 86
10 74 82
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 49 57
2 47 55
3 27 35
4 71 79
5 11 19
6 83 91
7 77 85
8 74 82
9 35 43
10 29 37
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 23 31
2 17 25
3 24 32
4 76 84
5 23 11
6 40 48
7 39 47
8 42 50
9 25 33
10 67 75

วันที่: 8 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 868 15
ปิดเที่ยง 585 02
เปิดบ่าย 515 32
ปิดเย็น 892 09

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 68 15
2 08 75
3 18 65
4 47 36
5 27 56
6 50 33
7 24 59
8 85 02
9 44 39
10 33 50
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 63 80
2 09 26
3 12 29
4 91 08
5 67 84
6 77 94
7 52 62
8 70 87
9 77 94
10 85 02
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 15 32
2 70 87
3 17 34
4 66 83
5 52 69
6 99 16
7 41 58
8 82 99
9 44 61
10 75 92
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 45 62
2 51 68
3 08 25
4 23 40
5 73 90
6 00 17
7 62 79
8 52 69
9 20 37
10 92 09

วันที่: 4 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 251 19
ปิดเที่ยง 312 80
เปิดบ่าย 192 60
ปิดเย็น 983 51

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 51 19
2 72 40
3 36 04
4 60 28
5 89 57
6 05 73
7 01 69
8 21 89
9 17 85
10 28 96
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 48 16
2 76 44
3 60 28
4 01 69
5 37 05
6 57 25
7 39 07
8 89 57
9 57 25
10 12 80
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 92 60
2 02 70
3 49 17
4 51 19
5 00 68
6 75 43
7 45 13
8 43 11
9 51 19
10 54 22
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 52 20
2 21 89
3 07 75
4 57 25
5 69 37
6 19 87
7 84 52
8 77 45
9 07 75
10 83 51

วันที่: 3 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 573 78
ปิดเที่ยง 450 55
เปิดบ่าย 430 35
ปิดเย็น 832 37

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 73 78
2 66 71
3 01 06
4 91 96
5 12 17
6 28 33
7 78 83
8 39 44
9 81 86
10 95 00
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 28 33
2 70 55
3 13 18
4 15 20
5 38 43
6 36 41
7 62 67
8 52 57
9 41 46
10 50 55
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 30 35
2 82 87
3 56 61
4 17 22
5 82 87
6 72 77
7 24 29
8 13 18
9 54 59
10 22 27
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 86 91
2 32 37
3 25 30
4 28 33
5 47 52
6 47 52
7 60 65
8 10 15
9 52 57
10 32 37

วันที่: 2 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 905 82
ปิดเที่ยง 615 28
เปิดบ่าย 970 17
ปิดเย็น 795 92

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 05 82
2 44 57
3 33 46
4 89 02
5 97 10
6 20 33
7 97 10
8 54 67
9 79 92
10 07 20
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 94 07
2 31 44
3 95 08
4 34 47
5 86 99
6 93 06
7 07 20
8 78 91
9 52 65
10 15 28
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 70 17
2 79 08
3 65 22
4 87 00
5 59 28
6 53 34
7 95 92
8 24 63
9 59 28
10 16 71
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 43 44
2 72 15
3 89 98
4 63 24
5 23 64
6 40 47
7 88 99
8 99 88
9 32 55
10 95 92

วันที่: 1 ธันวาคม 2563

หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไร (3 ตัวบน 2 ตัวล่าง)

รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 884 53
ปิดเที่ยง 992 61
เปิดบ่าย 663 32
ปิดเย็น 087 56

 

หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดเช้า
คู่ที่ บน ล่าง
1 84 53
2 92 61
3 91 60
4 27 96
5 86 55
6 62 31
7 56 25
8 96 65
9 80 49
10 38 07
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเที่ยง
คู่ที่ บน ล่าง
1 63 32
2 10 79
3 24 93
4 16 85
5 24 93
6 95 64
7 12 81
8 93 62
9 56 25
10 92 61
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 เปิดบ่าย
คู่ที่ บน ล่าง
1 63 32
2 37 06
3 19 88
4 96 65
5 33 02
6 94 63
7 51 20
8 19 88
9 07 76
10 40 09
หวยหุ้น วันนี้ ช่อง9 ปิดเย็น
คู่ที่ บน ล่าง
1 12 81
2 41 10
3 69 38
4 11 80
5 23 92
6 79 48
7 00 69
8 09 78
9 49 18
10 87 56

เราไม่รับหรือให้บริการการพนันใดๆ ทั้งสิ้น เว็บนี้เป็นเพียงเว็บการการแสดงผลหุ้นฟรีเท่านั้น

4.7 20 votes
รีวิว Rookon (รู้ก่อน)
Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
14/01/2021 17:16

[…] หวยหุ้นวันนี้ […]

trackback
14/01/2021 20:16

[…] หวยหุ้นวันนี้ […]

trackback
28/01/2021 15:44

[…] หวยหุ้น วันนี้ […]

trackback
02/03/2021 17:51

[…] หวยหุ้น วันนี้ | หวยหุ้นช่อง 9 […]

trackback
14/03/2021 19:16

[…] Refresh   […]